Literarni diskurzi 20. stoletja v zahodnoslovanskih književnostih

Literarni diskurzi 20. stoletja v zahodnoslovanskih književnostih

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rezoničnik Lidija, doc. dr. Sevšek Šramel Špela, doc. dr. Šnytova Jana

Vsebina

Vodilni literarni modeli v češki, slovaški in poljski ustvarjalnosti s poudarkom na besedilih nacionalnega literarnega kanona, njihove razvojne stopnje, smeri in specifike. Izbrani modeli so prikazani v povezavi s specifikami literarnozgodovinskega procesa v posameznih narodnih književnostih. Posebnosti srednjeevropskih literarnih diskurzov modernizma kot opozicije do sočasnih evropskih modifikacij poetike in domače tradicije.