Načrtovanje izobraževalnih programov za odrasle

Načrtovanje izobraževalnih programov za odrasle

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Urbančič Matej, prof. dr. Ličen Nives

Dejavniki, ki vplivajo na proces načrtovanja.
Razvoj konceptov načrtovanja izobraževalnih programov.
Različni modeli načrtovanja (analitični, deskriptivni, preskriptivni) in različni pristopi pri načrtovanju.
Andragoški ciklus kot model načrtovanja.
Interaktivni model načrtovanja.
Metode ugotavljanja, zbiranja in ocenjevanja izobraževalnih potreb.
Stopnje načrtovanja in načela pri načrtovanju.
Elementi načrta (vsebinski, didaktični, finančni, evalvacijski, časovni).
Načrtovanje v različnih okoljih in za različne ciljne skupine.
Načrtovanje in koncept mreže učenja.
Načrtovanje pri samostojnem izobraževanju.

• Radcliff Daffron, S.., Caffarella, R.S. (2021). Planning Programs for Adult Learners. San Francisco: Jossey-Bass. ID=94859779
• Ličen, N. (2016). Načrtovanje programov: ad analize potreb do evalvacije. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko. ID=62196322

Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopni v knjižnicah in na svetovnem spletu.