Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine

Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Ajlec Kornelija, izr. prof. dr. Ferenc Mitja

Vsebina

Vsebina se določa za vsako študijsko leto posebej, pred začetkom študijskega leta. Vsebina so različna vprašanja iz sodobne obče zgodovine. To so vprašanja političnega, socialnega, gospodarskega in kulturnega razvoja obča zgodovine od leta 1918 dalje.