Magistrsko delo

Magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:9

Vsebina

Vsebina magistrskega dela je odvisna od izbrane zgodovinske ali didaktične teme.

Poseben poudarek je na interdisciplinarnosti.

Magistrsko delo vključuje tudi empirični del (pedagoško raziskavo), kjer je vključena tudi specialna didaktika.

Z magistrskim delom študentje poglobijo izbrano tematiko, kritično uporabijo dostopne vire in literaturo, izvedejo empirično raziskavo (kjer je vključena specialna didaktika) ter ovrednotijo izbrano vsebino magistrskega dela.