Kontakt

+386 1 241 1124
gal.kirn@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Po dogovoru

Kabinet

443A

Oddelek za sociologijo

doc. dr. Gal Kirn

Gal Kirn je zaposlen kot znanstveni sodelavec na FF, raziskuje na svojem projektu "Protesti, umetniške prakse in kultura spomina v post-jugoslovanskem kontekstu" (ARRS, št. J6-3144, 2021-24) in na programski skupini Družbena pogodba v 21.stoletju (2021-25). V zadnjih 10 letih je delal v nemškem akademskem kontekstu (Institute of Cultural Inquiry - ICI Berlin, Humboldt Univerza, TU Dresden, GWZO Leipzig, Akademie Schloss Solitude, WZB). Kirn se je v svojem raziskovalnem delu ukvarjal s tematiko tranzicije v socialistični in postsocialistični kontekst, še posebej so ga zanimale spremembe na področjih umetnosti, politike in spomina. Pred kratkim je objavil tudi dve monografiji v angleškem jeziku Partisan Counter-Archive. Retracing the Ruptures of Art and Memory in the Yugoslav People’s Liberation Struggle (De Gruyter, 2020) in Partisan Ruptures. Self-Management, Market Reform and the Spectre of Socialist Yugoslavia (Pluto Press, 2019). Je tudi (so)urednik, z Natasho Ginwalo in Niloufar Tajeri, knjige Nights of the Dispossesed. Riots Unbound (Columbia Press, 2021); z Marianom Burchardtom pa je objavil  zbornik Beyond Neoliberalism: Social Analysis after 1989 (Springer/Palgrave, 2017).

Leta 2012 je doktoriral na Univerzi v Novi Gorici z oceno summa cum laude (Interkulturni študij idej in kultur), svoje diplomsko delo pa je končal leta 2005 na FDV in zanj prejel Prešernovo nagrado.

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KIRN, Gal. Was dancing possible during the fascist occupation of Yugoslavia?. Apparatus. 2020, no. 11, str. 1-12, ilustr. ISSN 2365-7758. http://www.apparatusjournal.net/index.php/apparatus/article/view/238, DOI: 10.17892/app.2020.00011.238. [COBISS.SI-ID 44214275]

2. KIRN, Gal. Tito's no to Schmitt : against the compatibility of the partisan figures, against the Blut und Boden ideology of populism. Philosophy world democracy. 22. Nov. 2020, ilustr. https://www.philosophy-world-democracy.org/titos-no-to-schmitt. [COBISS.SI-ID 43489539]

3. KIRN, Gal. Awakening Lazarus : forgotten figures, masses and surplus? = Probuždenie Lazarja : zab'it'ie figur'i, massa ili izb'itok?. Stasis : tó ên stasiáson pròs éautó. 2018, vol. 6, no. 2, str. 10-64. ISSN 2310-3817. http://stasisjournal.net/index.php/journal/article/view/103/170http://stasisjournal.net/index.php/journal/article/view/103/169, DOI: 10.33280/2310-3817-2018-6-2-10-34. [COBISS.SI-ID 25554435], [SNIPScopus]

4. KIRN, Gal. Jugoslovanska revolucija skozi tri partizanske prelome. Časopis za kritiko znanosti. 2017, letn. 45, št. 269, str. 316-332. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 296644352]

5. KIRN, Gal. Eisenstein, Vertov and Medvedkin : revolutionary "cinefication" and communist subjectivity. KinoKultura. 2017, iss. 58, ilustr. ISSN 1478-6567. http://www.kinokultura.com/2017/58-kirn.shtml. [COBISS.SI-ID 25567235]

6. KIRN, Gal. Reorientando 1989 : una crítica de los estudios de transición en el contexto posyugoslavo. Tiempo devorado. 2017, vol. 4, no. 2, str. 245-271. ISSN 2385-5452. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6061612. [COBISS.SI-ID 28808963]

7. KIRN, Gal. Das Absterben des Staates in Jugoslawien : von der Partisanenrevolution zum Marktsozialismus. Das Argument. 2016, jahre 58, h. 3, str. 321-337. ISSN 0004-1157. [COBISS.SI-ID 25570819], [SNIPScopus]

8. KIRN, Gal. The Yugoslav Partisan art : introductory note. Slavica Tergestina. 2016, 17, str. 9-17. ISSN 1592-0291. [COBISS.SI-ID 25527299], [WoS]

9. KIRN, Gal. Towards the Partisan counter-archive : poetry, sculpture and film on/of the people's liberation struggle. Slavica Tergestina. 2016, 17, str. 100-125. ISSN 1592-0291. [COBISS.SI-ID 25528323], [WoS do 8. 1. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]

10. KIRN, Gal. Ime česa je Pegida?. Časopis za kritiko znanosti. 2015, letn. 43, št. 260, str. 44-53, ilustr. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 285660160]

11. KIRN, Gal. Partizanski film : od "filma z drugimi sredstvi" do filmskih dokumentov NOB. Dialogi. 2015, letn. 51, št. 1/2, str. 89-106, ilustr. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 3910235]

12. KIRN, Gal. A few notes on the history of social ownership in the spheres of culture and film in socialist Yugoslavia from the 1960's to the 1970's. Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva. 2014, vol. 44, no. 37, str. 109-123, ilustr. ISSN 0351-1944. DOI: 10.15378/1848-9540.2014.37.04. [COBISS.SI-ID 25557507], [SNIPScopus do 19. 9. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,00]

13. KIRN, Gal. New Yugoslav film : filmic response to the label of "balck" and the emergence of cinematic political aesthetics. Kino!. [Tiskana izd.]. 2014, št. 22, str. 7-23. ISSN 1854-9357. [COBISS.SI-ID 285123840]

14. KIRN, Gal. Slovenia's social uprising in the European crisis : Maribor as periphery from 1988 to 2012 = Vosstanija v Slovenii v kontekste evropejskogo krizisa : Maribor kak periferija v period s 1998 po 2012 god. Stasis : tó ên stasiáson pròs éautó. 2014, vol. 2, no. 1, str. 106-158. ISSN 2310-3817. [COBISS.SI-ID 25613827], [SNIPScopus do 8. 1. 2021: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4,00]

15. KIRN, Gal. Fašizem v osrčju Nemčije : nova ideja Evrope. Časopis za kritiko znanosti. 2013, letn. 40 [i. e. 41], št. 251, str. 77-80, ilustr. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 269169408]

16. KIRN, Gal. Oris urbanih vstaj v Mariboru : propad industrijske dediščine in razblinjenje postindustrijskih sanj. Dialogi. 2013, letn. 49, št. 9, str. 161-172, ilustr. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 283102464]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

17. KIRN, Gal, BURGHARDT, Robert. Yugoslavian partisan memorials : between memorial genre, revolutionary aesthetics and ideological recuperation. Manifesta journal : journal of contemporary curatorship. [med 2011 in 2012], no. 16, str. 66-75, ilustr. ISSN 1572-5154. [COBISS.SI-ID 25665027]

1.04 Strokovni članek

18. KIRN, Gal. Po jugoslovanskem potopu 1991 : naredimo Evropo spet veliko!. Slovensko mladinsko gledališče : sezona ... mar. 2019, št. 6, str. 14-15. ISSN 2232-2019. [COBISS.SI-ID 28816387]

19. KIRN, Gal. Narodna sprava s fašizmom? Ne, hvala! = National Reconciliation with Fascism? No, thanks!. Slovensko mladinsko gledališče : sezona ... nov. 2018, št. 2, str. [6-7]. ISSN 2232-2019. [COBISS.SI-ID 28819971]

20. KIRN, Gal. Med gastarbajterjem in beguncem : Fassbinder včeraj in danes. Slovensko mladinsko gledališče : sezona ... jun. 2017, št. 6, str. 7-9. ISSN 2232-2019. [COBISS.SI-ID 28814851]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

21. KIRN, Gal. Èjzenštejn, Vertov i Medvedkin : revolucionarna "kinofikacija" i nastanak komunističke subjektivnosti. V: LUGARIĆ VUKAS, Danijela (ur.). Kulturna povijest Oktobarske revolucije - sto godina kasnije. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Hrvatska sveučilišna naklada, 2019. Str. 49-72, ilustr. ISBN 978-953-175-692-1. [COBISS.SI-ID 25568259]

22. KIRN, Gal. Ejzenštajn, Vertov i Medvedkin : revolucionarna "kinofikacija" i nastanak komunističke subjektivnosti. V: et al. Lekcije o odbrani. Da li je moguće stvarati umetnost revolucionarno?. Beograd: Kurs: Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe: = Kancelarija za Jugoistočnu Evropu Rosa Luxemburg Stiftung, 2017. Str. 15-43. ISBN 978-86-920821-1-5. [COBISS.SI-ID 296952832]

23. KIRN, Gal. Kritika humanističke hipoteze ili o propuštenom susretu "Praxis"- filozofije i crnog talasa. V: OLUJIĆ, Dragomir (ur.), STOJAKOVIĆ, Krunoslav (ur.), BIELIŃSKA-KOWALEWSKA, Katarzyna. Praxis : društvena kritika i humanistički socijalizam : zbornik radova sa Međunarodne konferencije o jugoslavenskoj ljevici: Praxis-filozofija i Korčulanska ljetna škola (1963-1974). 2. izd. Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung, Regionalna kancelarija za jugoistočnu Evropu, 2016. Str. 250-260. ISBN 978-86-88745-04-8. [COBISS.SI-ID 27360771]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

24. KIRN, Gal. Vrnitev k partizanskemu filmu. Bilten FBS : [interni informator Festivala BS]. 23. 10. 2014, str. [5]. ISSN 2385-8818. [COBISS.SI-ID 3763803]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

25. KIRN, Gal, TAJERI, Niloufar. Built to be torn down, fed to be starved, resurrected to be disposed of : capitalism is a riot, a riot from above. V: GINWALA, Natasha (ur.), KIRN, Gal (ur.), TAJERI, Niloufar (ur.). Nights of the dispossessed : riots unbound. [New York]: Columbia Books on Architecture and the City, 2021. Str. 185-204, ilustr. ISBN 978-1-94-133263-4. [COBISS.SI-ID 45438211]

26. KIRN, Gal. Anti-totalitarian monuments in Ljubljana and Brussels : from nationalist reconciliation to open rehabilitation of fascism. V: DE CESARI, Chiara (ur.). European memory in populism : representations of self and other. London; New York: Routledge, 2020. Str. 47-68, ilustr. Critical heritages of Europe. ISBN 978-1-138-31811-3. [COBISS.SI-ID 25704963]

27. KIRN, Gal. The mediatisation of the Yugoslav partisan struggle : towards a new counter-archive. V: PUŠNIK, Maruša (ur.), LUTHAR, Oto (ur.). The media of memory. Paderborn: F. Schöningh, an imprint of the Brill-Group, cop. 2020. Str. 63-84. Balkan studies library, vol. 29. ISBN 978-3-506-70447-4. ISSN 1877-6272. https://brill.com/view/book/edcoll/9783657704477/BP000012.xml. [COBISS.SI-ID 27173635]

28. KIRN, Gal. Maribor's social uprising in the European crisis : from antipolitics of people to politicisation of periphery's surplus population. V: BIEBER, Florian (ur.), BRENTIN, Dario (ur.). Social movements in the Balkans : rebellion and protest from Maribor to Taksim. London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. Str. 30-47. Southeast European studies. ISBN 978-1-138-05214-7. [COBISS.SI-ID 299636992], [WoS do 17. 1. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00, Scopus do 6. 7. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00]

29. KIRN, Gal. A critique of transition studies on postsocialism, or how to rethink and reorient 1989? : the case of (post)socialist (post)Yugoslavia. V: BURCHARDT, Marian (ur.), KIRN, Gal (ur.). Beyond neoliberalism : social analysis after 1989. Cham: Palgrave Macmillan, cop. 2017. Str. 43-68. Approaches to social inequality and difference. ISBN 978-3-319-45589-1. DOI: 10.1007/978-3-319-45590-7_4. [COBISS.SI-ID 25536003], [WoS]

30. KIRN, Gal. On Yugoslav market socialism through Živojin Pavlović's When I am dead and pale (1967). V: JELAČA, Dijana (ur.). The cultural life of capitalism in Yugoslavia : (post)socialism and its other. [Basingstoke]: Palgrave Macmillan, cop. 2017. Str. 139-158. ISBN 3-319-47481-2, ISBN 978-3-319-47481-6. [COBISS.SI-ID 25676547], [Scopus do 15. 5. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,00]

31. KIRN, Gal. Kritički zapisi o blokadi avangarde Borisa Grojsa ili kako odbraniti socijalistički realizam danas. V: DIMITRIJEVIĆ, Branislav (ur.). En Garde 20/21. Beograd: Heinrich Böll Stiftung: Centar za kulturnu dekontaminaciju, [2016]. Str. 21-40. ISBN 978-86-86793-17-1. [COBISS.SI-ID 25934339]

32. KIRN, Gal. Between socialist modernization and cinematic modernism : the revolutionary politics of aesthetics of Medvedkin's cinema-train. V: MAZIERSKA, Ewa (ur.). Marxism and film activism : screening alternative worlds. New York: Berghahn Books, 2015. Str. 29-57, ilustr. Berghahn on film. ISBN 978-1-78238-642-1. [COBISS.SI-ID 25575939], [Scopus do 8. 1. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]

33. KIRN, Gal. On the specific (in)existence of the Partisan film in Yugoslavia's people's liberation struggle. V: JAKIŠA, Miranda (ur.), GILIĆ, Nikica (ur.). Partisans in Yugoslavia : literature, film and visual culture. Bielefeld: Transcript, cop. 2015. Str. 197-226. Culture & theory. ISBN 978-3-8376-2522-6. DOI: 10.14361/9783839425220-009. [COBISS.SI-ID 25746179], [WoS do 8. 1. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,00]

34. KIRN, Gal. Multiple temporalities of the Partisan struggle : from post-Yugoslav nationalist reconciliation back to partisan poetry. V: HOLZHEY, Christoph F. E. (ur.). Multistable figures : on the critical potentials of ir/reversible aspect-seeing. Wien; Berlin: Turia + Kant, 2014. Str. 163-190. ISBN 978-3-85132-734-2. [COBISS.SI-ID 25881091]

35. KIRN, Gal. Die politische Ästhetik des Neuen jugoslawischen Films : zwischen sozialistischer Modernisierung und cineastischem Modernismus. V: GÖLZ, Christine (ur.). Spielplätze der Verweigerung : Gegenkulturen im östlichen Europa nach 1956. Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 2014. Str. 84-105, ilustr. ISBN 978-3-412-22268-0. [COBISS.SI-ID 25872131]

36. KIRN, Gal. Transnationalism in reverse : from Yugoslav to post-Yugoslav memorial. V: DE CESARI, Chiara (ur.), RIGNEY, Ann (ur.). Transnational memory : circulation, articulation, scales. Berlin; Boston: De Gruyter, cop. 2014. Str. 313-338, ilustr. Media and cultural memory, vol. 19. ISBN 978-3-11-035902-2, ISBN 978-3-11-035910-7, ISBN 978-3-11-038673-8, ISBN 978-3-11-048601-8. ISSN 1613-8961. [COBISS.SI-ID 25541891]

37. KIRN, Gal. Between the tenth and eleventh theses on Feuerbach : Althusser's return to new materialism. V: DIEFENBACH, Katja (ur.), et al. Encountering Althusser : politics and materialism in contemporary radical thought. New York: Bloomsbury Academic, 2013. Str. 335-351. ISBN 978-1-4411-5213-8, ISBN 978-1-4411-4636-6. [COBISS.SI-ID 25618947]

38. DIEFENBACH, Katja, FARRIS, Sara R., KIRN, Gal, THOMAS, Peter David. Introduction : encountering Althusser. V: DIEFENBACH, Katja (ur.), et al. Encountering Althusser : politics and materialism in contemporary radical thought. New York: Bloomsbury Academic, 2013. Str. xiii-xxi. ISBN 978-1-4411-5213-8, ISBN 978-1-4411-4636-6. [COBISS.SI-ID 25595395]

39. KIRN, Gal. Klasne borbe u socijalističkoj Jugoslaviji posle tržišne reforme : beleške o nerazvijenosti, finansijalizaciji i postsocijalizmu. V: KNEŽEVIĆ, Vida (ur.). Slobodni i suvereni : umetnost, teorija i politika : knjiga eseja i intervjua o Kosovu i Srbiji. Novi Sad: Cenzura, 2013. Str. 43-64. ISBN 978-86-86559-19-7. [COBISS.SI-ID 25607427]

40. KIRN, Gal. Transformation of modernist memorial sites in the post-Yugoslav context. V: ŠUBER, Daniel (ur.), KARAMANIĆ, Slobodan (ur.). Retracing images : visual culture after Yugoslavia. Leiden; Boston: Brill, 2012. Str. 251-281, ilustr. Balkan studies library, vol. 4. ISBN 978-90-04-21030-1, ISBN 90-04-21030-X. ISSN 1877-6272. [COBISS.SI-ID 45420547], [WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 9, čistih citatov na avtorja (CIAu): 9,00]

41. KIRN, Gal. Antifašistična spominska obeležja : l'art pour l'art ali mitologizacija socialistične Jugoslavije?. V: PETROVIĆ, Tanja (ur.), et al. Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij. Ljubljana: Založba ZRC, 2011. Str. 228-256. Kulturni spomin. ISBN 978-961-254-339-6, ISBN 978-961-05-0309-5. ISSN 2232-3872. [COBISS.SI-ID 33321517]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

42. KIRN, Gal. Contradictions of the socialist civil society in nineteen-eighties Yugoslavia. V: GRANDAS, Teresa (ur.), et al. The long 1980s : constellations of art, politics and identities : a collection of microhistories. Amsterdam: Valiz; [Göteborg]: L'Internationale, 2018. Str. 184-193, ilustr. ISBN 978-94-92095-49-7. [COBISS.SI-ID 22162691]

43. KIRN, Gal, TAJERI, Niloufar. Notes on the archive of dissent : monument to sub/urban riots. V: SEKULIĆ, Aleksandra (ur.), GRLJA, Dušan (ur.). Performing the museum : the reader. Novi Sad: Muzej savremene umetnosti Vojvodine: = Museum od Contemporary Art Vojvodina, 2016. Str. 185-198. ISBN 978-86-6333-033-7. [COBISS.SI-ID 25727747]

44. KIRN, Gal. New Yugoslav cinema : a humanist cinema? : not really. V: KIRN, Gal (ur.), SEKULIĆ, Dubravka (ur.), TESTEN, Žiga (ur.). Surfing the black : Yugoslav black wave cinema and its trangressive moments. Maastricht: Jan van Eyck Academie, [2013?]. Str. 10-45, ilustr. [COBISS.SI-ID 25626883]

45. KIRN, Gal. Drei Einträge für ein Jugoslawien-Glossar = Three entries for a glossary of the Yugoslav event. V: HENNIG, Naomi (ur.). Raumschiff Jugoslawien : die Aufhebung der Zeit = Spaceship Yugoslavia : the suspension of time. Berlin: Argobooks, 2011. Str. 62-71, 193. ISBN 978-3-942700-23-8. [COBISS.SI-ID 288633856]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

46. KIRN, Gal. Elena Vogman: Dance of Values. Sergei Eisenstein's Capital Project Zurich, Berlin: Diaphanes, 2019, ISBN 978-3035801088, 286 p. Apparatus. 2020, no. 11, ilustr. ISSN 2365-7758. http://dx.doi.org/10.17892/app.2020.00011.240, DOI: 10.17892/app.2020.00011.240. [COBISS.SI-ID 43267843]

47. KIRN, Gal. Postcommunism as a contradictory combination of competing elements. Studies in Eastern European cinema. 2015, vol. 6, iss. 1, str. 119-121, ilustr. ISSN 2040-350X. DOI: 10.1080/2040350X.2014.992139. [COBISS.SI-ID 25574915], [SNIP]

48. KIRN, Gal. Spominski par v Grahovem : od ideologije narodne sprave do odprtega zagovora fašizma. Borec : revija za zgodovino, literaturo in antropologijo. 2014, [letn.] 66, št. 703/705, str. 164-166. ISSN 0006-7725. [COBISS.SI-ID 281137920]

49. KIRN, Gal. Rastko Močnik, Svetovno gospodarstvo in revolucionarna politika : Založba *cf, Ljubljana 2006, str. 159, 11.27 EUR (ISBN 961-6271-89-X). Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. jan.-feb. 2011, letn. 48, št. 1, str. 282-285. ISSN 0040-3598. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip2011_1_Kirn.pdf. [COBISS.SI-ID 30187101], [SNIP]

1.20 Predgovor, spremna beseda

50. GINWALA, Natasha, KIRN, Gal, TAJERI, Niloufar. A slow cancellation of the future and the fires next time. V: GINWALA, Natasha (ur.), KIRN, Gal (ur.), TAJERI, Niloufar (ur.). Nights of the dispossessed : riots unbound. [New York]: Columbia Books on Architecture and the City, 2021. Str. 9-16. ISBN 978-1-94-133263-4. [COBISS.SI-ID 45426691]

51. KIRN, Gal. Introduction. V: GINWALA, Natasha (ur.), KIRN, Gal (ur.), TAJERI, Niloufar (ur.). Nights of the dispossessed : riots unbound. [New York]: Columbia Books on Architecture and the City, 2021. Str. 25-27. ISBN 978-1-94-133263-4. [COBISS.SI-ID 45434115]

52. KIRN, Gal. Od konca zgodovine do retrospektivne utopije prihodnosti. V: BUDEN, Boris. Cona prehoda : o koncu postkomunizma. Ljubljana: Krtina, 2014. Str. 191-208. Zbirka Krt, 173. ISBN 978-961-260-076-1. [COBISS.SI-ID 29571587]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

53. KIRN, Gal. Iconoclastic Ruptures : Black Lives Matter and the cleansing of colonial memory. Pluto Press. 26. jun. 2020, ilustr. https://www.plutobooks.com/blog/iconoclastic-ruptures/. [COBISS.SI-ID 26053123]

54. KIRN, Gal. European progressive future? Neither yesterday's Tsipras nor today's Greens. The bullet. 3. Jun. 2019, ilustr. ISSN 1923-7871. https://socialistproject.ca/2019/06/european-progressive-future/. [COBISS.SI-ID 28836867]

55. KIRN, Gal. Der Trend geht zu Austerität und Mauerbau : Europas Zukunft ist weder der Tsipras von gestern noch der "grüne" Geist des Kapitalismus von heute. Neues Deutschland : ND. 26. jun. 2019, ilustr. https://www.neues-deutschland.de/artikel/1121718.linkspartei-der-trend-geht-zu-austeritaet-und-mauerbau.html. [COBISS.SI-ID 29292291]

56. KIRN, Gal, MADŽAR, Vedrana. Between subversion and critique : new Yugoslav film. East European film bulletin. Aug. 2014, vol. 44, ilustr. ISSN 1775-3635. https://eefb.org/retrospectives/new-yugoslav-film/. [COBISS.SI-ID 28859651]

57. KIRN, Gal, RANC, Igor. Alle werden fertiggemacht. Jungle world : die linke Wochenzeitung. Mar. 2013, no. 10. https://jungle.world/artikel/2013/10/alle-werden-fertiggemacht. [COBISS.SI-ID 28893443]

1.22 Intervju

58. KIRN, Gal (intervjuvanec). How Yugoslavia's partisans built a new socialist society. Jacobin. 13. jun. 2020, ilustr. ISSN 2158-2602. https://www.jacobinmag.com/2020/06/yugoslavia-tito-market-socialism. [COBISS.SI-ID 28835331]

59. KIRN, Gal (intervjuvanec). Intervention gegen linke Melancholie : der Politikwissenschaftler Gal Kirn über die Lehren aus dem Zerfall Jugoslawiens für die Krise der EU. Neues Deutschland : ND. 8. avg. 2020, ilustr. https://www.neues-deutschland.de/artikel/1140170.jugoslawien-und-eu-intervention-gegen-linke-melancholie.html. [COBISS.SI-ID 29275395]

60. KIRN, Gal (intervjuvanec). Nationale Mythen im ehemaligen Jugoslawien. Arch+. 2019, [no.] 235, str. 98-109, ilustr. ISSN 0587-3452. [COBISS.SI-ID 27334147]

61. KIRN, Gal (intervjuvanec). Meta PHoDcast zapisi 09 : Gal Kirn, politični filozof. Metina lista : spletna postaja za osebe širokih pogledov in aktivnega duha. 4. 2. 2016. ISSN 2536-3425. https://metinalista.si/metaphodcast-zapisi-09-gal-kirn-politicni-filozof/. [COBISS.SI-ID 35073885]

62. TAJERI, Niloufar (intervjuvanec), KIRN, Gal (intervjuvanec). A monument to riots. Schloss - Post. Feb. 2016, no. 4, ilustr. https://schloss-post.com/a-monument-for-rioters/. [COBISS.SI-ID 29259267]

63. KIRN, Gal (intervjuvanec). The Slovenian upheaval. Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe. Apr. 2013, [3] str. https://arhiv.rosalux.rs/userfiles/files/Gal_Interview_Slovenia_2013.pdf. [COBISS.SI-ID 29251843]

64. KIRN, Gal (intervjuvanec). Nasleđe nezavršenog događaja Jugoslavije : intervju sa Gal Kirnom. Stvar : časopis za teorijske prakse. 2012, br. 4, str. 81-90. ISSN 1821-4193. [COBISS.SI-ID 27067907]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

65. KIRN, Gal. The Partisan counter-archive : retracing the ruptures of art and memory in the Yugoslav people's liberation struggle. Berlin; Boston: De Gruyter, cop. 2020. XIII, 309 str., ilustr. Media and cultural memory, vol. 27. ISBN 978-3-11-068139-0. ISSN 1613-8961. DOI: 10.1515/9783110682069. [COBISS.SI-ID 25525507]

66. KIRN, Gal (avtor, prevajalec). Partisan ruptures : self-management, market reform and the spectre of socialist Yugoslavia. 1st English language ed. London: Pluto Press, 2019. IX, 294 str., tabele. ISBN 0-7453-3896-8, ISBN 978-0-7453-3896-5, ISBN 978-0-7453-3894-1, ISBN 0-7453-3894-1. [COBISS.SI-ID 304600320]

67. KIRN, Gal. Partizanski prelomi in protislovja tržnega socializma v Jugoslaviji. 1. natis. Ljubljana: Sophia, 2014. XVIII, 404 str., ilustr. Zbirka Naprej!. ISBN 978-961-6768-80-1. ISSN 2385-880X. [COBISS.SI-ID 277241088]

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

18. 09. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Dan dobrodošlice za mednarodne študentke in študente

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani