Govorilne ure

zimski in letni semester: po dogovoru (maja.andric@zrc-sazu.si), 01 / 4706 434

Lokacija: ZRC SAZU, palinološki laboratorij na Gosposki ulici 13, Ljubljana

Kabinet

.

There is no such thing as work-life balance.

Everything worth fighting for unbalances your life.

Alain de Botton

doc. dr. Maja Andrič
Oddelek za arheologijo

doc. dr. Maja Andrič

Doc. dr. Maja Andrič je palinologinja, raziskovalka na Inštitutu za arheologijo Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU).

Proučuje spremembe poznoglacialnega in holocenskega okolja ter človekov vpliv na vegetacijo v različnih arheoloških obdobjih. Njeno glavno raziskovalno področje je analiza fosilnega cvetnega prahu (peloda) v jezerskih in močvirskih sedimentih. V zadnjih sedemnajstih letih je, kot sodelujoča raziskovalka ali vodja projekta, sodelovala pri 13 multidisciplinarnih (paleo/ekoloških in arheoloških) mednarodnih in domačih raziskovalnih projektih. Na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete predava od leta 2002 dalje.

Izobrazba

2001 (doktorat znanosti): University of Oxford, School of Geography and the Environment

1997 (magisterij): Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo

1994 (diploma): Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo

Zaposlitev

2002 -  : ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo

2002 - 2005: Gozdarski Inštitut Slovenije (tretjinska zaposlitev)

1997 - 2000: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo

1994 - 1997:  samostojna kulturna delavka

Izbrani raziskovalni projekti

· 2019–2022: 5000 let paše in rudarjenja v Julijskih Alpah: proučevanje jezerskih sedimentov, antropogeno preoblikovane krajine in arheoloških najdb ter rekonstrukcija vpliva klime in človeka na okolje, Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, J7-1817 (M. Andrič)

· 2014–2017: Rastlinstvo in hidrologija Ljubljanskega barja nekoč, danes in jutri – posledica sukcesije, človekovega vpliva ali klimatskih nihanj? Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, J7-6857 (M. Andrič)

· 2011–2014: Prazgodovinska kolišča na Ljubljanskem barju, Slovenija: Kronologija, kultura in paleookolje, Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, L6-4157 (A. Velušček)

· 2002–2005: PINE (Predicting Impacts on Natural Ecotones), 5. okvirni projekt Evropske unije, EVK2-CT-2002-00136 (S. Hicks)

· 2002–2004: Razvoj slovenske kulturne krajine v Beli krajini in na Ljubljanskem barju, podoktorski temeljni raziskovalni projekt, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Z6-4074-0618-03 (M. Andrič)

Članica uredniški odbora revije Documenta Praehistorica

http://arheologija.ff.uni-lj.si/documenta/index.html

Organiziranje konferenc

'Dolgoročne spremembe okolja' (2011, 2013, 2017, 2019)

http://iza2.zrc-sazu.si/en/strani/long-term-environmental-changes-conferences#v

NAGRADE IN PRIZNANJA

Priznanje Slovenskega arheološkega društva 2017 za knjigo: Andrič et al. 2016.

Celotna bibliografija obsega: 28 znanstvenih člankov, šest poglavij v monografijah, eno znanstveno monografijo in štiri strokovne/poljudnoznanstvene prispevke.

Povezava na bibliografijo v sistemu COBISS: http://izumbib.izum.si/bibliografije/A20191203121942-18462.html

IZBRANA BIBLIOGRAFIJA

Andrič M., Sabatier P., Rapuc W., Ogrinc N., Dolenec M., Arnaud F., von Grafenstein U., Šmuc A. 2020. 6600 years of human and climate impacts on lake-catchment and vegetation in the Julian Alps (Lake Bohinj, Slovenia), Quaternary Science Reviews 227, xx-xx. https://doi.org/10.1016/j.quatscirev.2019.106043.

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0277379119306134?token=AF4E968DD277792FD52E3737BE458B6C737D9FD151B177AA8638604A23D1F93F3B59A6030D1580AA0E644038DD763454

Rapuc  W., Sabatier P., Andrič M., Crouzet C., Arnaud F., Chapron E., Šmuc A., Develle A-L., Wilhelm B., Demory F., Reyss J-L., Régnier E., Daut G., von Grafenstein U. 2018. 6600 years of earthquake record in the Julian Alps (Lake Bohinj, Slovenia), Sedimentology 65, 1777–1799, doi: 10.1111/sed.12446.

Filipović D., Challinor D. in Andrič M. 2017. Vinča tell in southeast Europe: Multi-proxy palaeobotanical evidence from Late Neolithic levels and the implications for the environment and economy, Quaternary International 429, 13-23. http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.09.059.

Andrič M., Tolar T. in Toškan B. 2016. Okoljska arheologija in paleoekologija: palinologija, arheobotanika in arheozoologija, Ljubljana, Založba ZRC.

https://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/okoljska_arheologija_2016.pdf

Lane C., Andrič M., Cullen V. L. in Blockley S. P. E. 2011. The occurrence of distal Icelandic and Italian tephra in the Lateglacial of Lake Bled, Slovenia. Quaternary Science Reviews 30, 1013–1018. doi:10.1016/j.quascirev.2011.02.014

Andrič M., Martinčič A., Štular B., Petek F. in Goslar T. 2010. Land-use changes in the Alps (Slovenia) in the fifteenth, nineteenth and twentieth centuries AD: A comparative study of the pollen record and historical data. The Holocene 20(7), 1023–1037. DOI: 10.1177/0959683610369506

Andrič M., Massaferro J., Eicher U., Ammann B., Leuenberger M. C., Martinčič A., Marinova E. in Brancelj A. 2009. A multi-proxy Late-glacial palaeoenvironmental record from Lake Bled, Slovenia, Hydrobiologia 631, 121–141. DOI 10.1007/s10750-009-9806-9

Andrič M., Kroflič B., Toman M. J., Ogrinc N., Dolenec T., Dobnikar M., Čermelj B. 2008. Late Quaternary vegetation and hydrological change at Ljubljansko barje (Slovenia), Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 270, 150–165. doi:10.1016/j.palaeo.2008.09.008

Andrič M. 2007. The Holocene vegetation development in Bela krajina (Slovenia) and the impact of first farmers on the landscape. The Holocene 17 (6), 763–776.

Andrič M. in Willis K. J. 2003. The phytogeographical regions of Slovenia: a consequence of natural environmental variation or prehistoric human activity? Journal of Ecology 91, 807–821.

Spletna stran Inštituta za arheologijo ZRC SAZU: https://iza2.zrc-sazu.si/sl/sodelavci/maja-andric-sl#v

 

 

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu