Kontakt

+386 1 2411 265
maja.kuhar@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

petek od 11:30-12:30, v kabinetu 533 A (obvezna predhodna najava po e-pošti)
ali preko Zooma, po predhodnem dogovoru po e-pošti

Kabinet

533A

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

asist. dr. Maja Kuhar

Maja Kuhar je mlada raziskovalka na oddelku. V sklopu svoje doktorske disertacije proučuje uporabo metode sledenja pogledu za vrednotenje in načrtovanje bibliografskih informacijskih sistemov.  Z uporabo različnih metod si prizadeva razumeti informacijsko vedenje in uporabniško izkušnjo uporabnikov digitalnih knjižnic in podobnih sistemov.
 

 

Izobrazba: 
Dodiplomska 

Diploma: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Univerza v Ljubljani (Filozofska fakulteta), 2016.
Podiplomska 
Magisterij: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Univerza v Ljubljani (Filozofska fakulteta), 2018, »Odprta znanost in vloga visokošolskega knjižničarja«, mentor:  dr. C. T. Koler Povh.

Izvirni znanstveni članek

KUHAR, Maja, KOLER-POVH, Teja. Odprta znanost in kako v njej prepoznajo svojo vlogo slovenski visokošolski knjižničarji = Open science and how the Slovenian academic librarians percieve their role in it. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. dec. 2018, 62, [št.] 4, str. 87-115, ilustr. ISSN 0023-2424. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/7390/6893. [COBISS.SI-ID 8706401]

 

Strokovni članek

KUHAR, Maja. Poročilo s konference CHIIR. Knjižničarske novice. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 29, št. 1/2, str. 7-8, ilustr. ISSN 0353-9237. [COBISS.SI-ID 69980770]

 

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

KOLER-POVH, Teja, KUHAR, Maja. Kako visokošolski knjižničarji obvladujemo izzive odprte znanosti in kakšna so pričakovanja raziskovalcev = How Slovenian academic librarians handle the challenges in open science and what are the expectations of researchers. V: BEŠTER, Tomaž (ur.), VOVK, Damjana (ur.). Knjižnice - obvladovalke podatkov? : zbornik referatov = Data management in libraries : proceedings. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: = Slovenian Library Association, 2019. Str. 89-110, ilustr. ISBN 978-961-6683-42-5. [COBISS.SI-ID 8899425]

 

Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

MERČUN, Tanja, KUHAR, Maja. Exploring user experience in digital libraries through questionnaire and eye-tracking data : a case study of Europeana and dLib. V: Libraries in the digital age (LIDA) 2021, 19-22 April 2021, Dubrovnik, Croatia. Dubrovnik: [s. n.], 2021, str. [5]. http://lida.ffos.hr/abstracts_2021/LIDA_2021_paper_38.docx, http://lida.ffos.hr/program/. [COBISS.SI-ID 61666051]

KUHAR, Maja, MERČUN, Tanja. Starting a search : exploring the differences in two digital libraries. V: Information for sustainable world : addressing society's grand challenges : conference proceedings : virtual conference, 83rd Annual Meeting of the Association for Information Science & Technology, 22. Oct.-1 Nov. 2020. Association for Information Science and Technology, 2020. Ilustr. Proceedings of the Association for Information Science and Technology, vol. 57. ISSN 2373-9231. https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/pra2.341, DOI: 10.1002/pra2.341. [COBISS.SI-ID 44924675]

 

Povezava na celotno bibliografijo

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu