Ameriška etnična književnost

Ameriška etnična književnost

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Blake Jason Frederick

Vsebina

Literarnozgodovinski pregled vključujoč temeljna dela, smeri in gibanja na področju ameriške etnične književnosti v različnih obdobjih
Analiza in interpretacija nekaterih ključnih besedil
Analiza vplivov književnosti glavnega toka, svetovne književnosti in obratno