Arheološka metodologija 1

Arheološka metodologija 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Leskovar Tamara, doc. dr. Vinazza Manca, izr. prof. dr. Gaspari Andrej, prof. dr. Novaković Predrag

a) Spoznavanje in neposredno soočanje z različnimi vrstami in oblikami arheološkega zapisa in način pridobivanja primarnih arheoloških podatkov. Vrednotenje obstoječih arheoloških in drugih podatkov, prostorskih
lastnosti arheološkega zapisa in možnosti za pridobivanje novih,
b) seminarsko delo: spoznavanje tehnik terenskega zajemanja podatkov, izbira ustreznih terenskih metod in tehnik, organizacija terenskega dela, povezave z drugimi vedami, dokumentiranje arheološkega terenskega zapisa v analogni in digitalni obliki,
c) laboratorijsko delo s predmeti, dokumentiranja in primarne obdelave najdb in podatkov o najdbah v terenskem delu in v muzejskem kontekstu, postopki hranjenja in varovanja muzejskega gradiva,
d) praktično delo na terenu in v laboratoriju: priprava in izvedba izbranih nedestruktivnih terenskih postopkov, učenje osnovnih postopkov obdelave arheoloških najdb.

RENFREW,C., BAHN, P.,2012. Archaeology: theories, methods, and practice (London : Thames and Hudson). 656 str. COBISS.SI-ID - 69119586
SCOLLAR, I.,TABBAGH, A., HESSE, A., HERZOG, I. 1990. Archaeological Prospecting and Remote Sensing in Archaeology (Cambridge: Cambridge University Press). 674 str. COBISS.SI-ID - 31561570
ORTON, C., NEWMAN, G. 2000 Sampling in archaeology (London; Cambridge University Press). 261 str. COBISS.SI-ID - 31561570
SOUTH, S. 1977 Method and Theory in Historical Archeology (Orlando : Academic Press). 345 str. COBISS.SI-ID - 183136
WATKINSON D., NEAL W., First aid for finds. London 1987, 1-89. COBISS.SI-ID - 68909410
HOLM S. A , 2003. Opredmeteni predmeti : kako dokumentirati muzejsko zbirk , Ljubljana, 1-40. COBISS.SI-ID - 124782848
NOVAKOVIĆ, P., Osvajanje prostora. 2003, poglavje VI (Nova orodja: Sistematicni terenski pregled in nastanek regionalne arheologije), 135-155. COBISS.SI-ID – 128001280
COLLIS, J. 2002. Digging up the past : an introduction to archaeological excavation. Sutton. 183 str. COBISS.SI-ID – 30763106
NEMEČEK, N. et al. 2018. V dobrih rokah : 60 let Oddelka za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije. Ljubljana, 213 str. COBISS.SI-ID – 297090304
Priporočena literatura:
Priročnik Muzejska konzervatorska in restavratorska dejavnost:, Ljubljana 2001-
SEASE, C., 1994. A Conservation Manual for the Field Archaeologist. 1994. Cotsen Institute of Archaeology Press at UCLA, 114 str
STANLEY PRICE, N.1995. Conservation on archaeological excavations: with particular reference to the Mediterranean area. ICCROM.
Nadbath, B., Rutar, G., Zorc, E., Bricelj, M., Črešnar, M., Fabec, T., Mason, P., Mlekuž, D., Mulh, T., Karo, Š., Janežič, M. and Brišnik, D., 2018. Minimalni standardi izvedbe predhodnih arheoloških raziskav.
Pravilnik o arheoloških raziskavah (Uradni list RS, št. 3/13 in 56/22).