Bizantinska književnost in kultura

Bizantinska književnost in kultura

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kavčič Jerneja

Predmet se deli na dva vsebinska sklopa:
1. bizantinska književnost in kultura od začetkov do l. 1100:
- prehod iz antike v bizantinsko dobo; politične in gospodarske razmere v zgodnjebizantinski dobi; Bizanc in Arabci; Bizanc in Slovani; doba zatona in ikonoklazem; cerkev in versko življenje; politično-verski konflikti in shizma
- literarna ustvarjalnost v zgodnjebizantinski dobi; zgodovinopisje in politična misel, filozofska in teološka literatura, poezija v zgodnjebizantinski dobi, nastanek akcentuacijskega verza
- Fotij in bizantinski humanizem
- poglavitne značilnosti in dosežki bizantinske umetnosti

2. bizantinska književnost in kultura od 1100 do 1453:
- politična in gospodarska ureditev Grčije v visokem srednjem veku; Bizanc in srednjeveška zahodna Evropa; Bizanc in križarske vojne
- bizantinski izobraževalni sistem, retorika in filologija
- literarna ustvarjalnost v ljudskem jeziku; visoka književnost in preporod aticizma v visokem srednjem veku
- Bizanc, turški prodor in islam; padec Konstantinopla in propad bizantinskega cesarstva
- vloga in pomen bizantinske kulture v evropski zgodovini

Hunger, H. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner I-II. München 1978. COBISS.SI-ID – 41085794
Baynes, N. H. – Moss, L. B. Byzantium. An Introduction to East Roman Civilization. Oxford 1961. COBISS.SI-ID - 17759842
Krumbacher, K. Geschichte der Byzantinischen Literatur. München 1897. COBISS.SI-ID – 33674850
Tatakis, V. Bizantinska srednjeveška misel, prev. V. Velkovrh-Bukilica. Celje 2001. COBISS.SI-ID – 110790400
Cameron, A. Byzantine matters. Princeton, 2014. COBISS.SI-ID – 55893858.
Ferluga, G. Bizantinska družba in država. Ljubljana, 1996. COBISS.SI-ID - 55963904
Mango, C. The Oxford History of Byzantium. Oxford, 2002, COBISS.SI-ID – 14560402.

Priporočena:
Beck, H.-G. Geschichte der byzantinische Volksliteratur. München 1971.
Cavallo, G., ur., L’ uomo byzantino, Roma-Bari 2005.
Impelizzeri, S. La letteratura bizantina da Constantino a Fozio. Milano 2002.
Lemerle, P. Le premier humanisme byzantin. Paris 1971.
Lilie, R.-J. Byzanz. Das zweite Rom. Berlin 2003.