Branje in interpretacija angleških strokovnih besedil za geografe

Branje in interpretacija angleških strokovnih besedil za geografe

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Drašler Andreja

• osnovne strategije branja avtentičnih angleških strokovnih besedil (učbeniki, članki v strokovnih in znanstvenih revijah in časopisih)
• analiza strokovnih in akademskih besedil
• uporaba slovarjev in elektronskih medijev
• utrjevanje in nadgradnja strokovnega besedišča
• ogled in analiza video prispevkov z geografsko tematiko
• zbiranje in analiza podatkov ter oblikovanje in izvajanje predstavitev
• spoznavanje s spletnimi orodji za lektoriranje in prevajanje besedil
Vsebinsko se strokovna besedila navezujejo na ostale predmete s področja geografije.

- Mayhew, S. 2004. A dictionary of geography. Oxford: OUP. COBISS.SI-ID - 29470562
- Luján García, C. I. 2010. English for geographers. San Vicente : Club Universitario. (izbrana poglavja) COBISS.SI-ID - 37940739
- Kelly, K., 2009. Geography. Macmillan Vocabulary Practice Series with CD-ROM (izbrana poglavja). COBISS.SI-ID - 20214
- Izbor aktualnih člankov iz poljudnih in strokovnih revij ter z interneta po izbiri študentov / Selected updated articles from magazines, journals, newspapers, the internet of the students' choice
- Jakoš, Z. 2018. Topics in geography : (class materials for internal use) Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of English and American Studies (izbrana poglavja). COBISS.SI-ID - 66900066
- Druga aktualna literatura, dostopna v spletni učilnici