Didaktika filozofskih praks

Didaktika filozofskih praks

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Šimenc Marjan

- Pojem filozofije: zgodovinskost različnih pojmovanj filozofije
- Filozofija kot kulturna tehnika, filozofija kot praksa.
- Razmerje med akademsko filozofijo in različnimi oblikami filozofskih praks.
- Odnos med vsakdanjim izkustvom in filozofsko perspektivo.
- Filozofija kot dejavnost, metode filozofiranja, mediji filozofiranja
- Filozofija za otroke: zgodovina in elementi programa, oblikovanje skupnosti raziskovanja, narativno in diskurzivno
- Kritično mišljenje.
- Sokratski dialog.
- Filozofske kavarne
- Filozofija za menedžerje.
- Filozofsko svetovanje.

- Kotnik, R., Šimenc, M. (ur.) (1996). Filozofija v šoli. Ljubljana: Zavod za šolstvo. COBISS.SI-ID - 57250048
- Hladnik, A., Verovnik, A. (ur.) (2001). Misliti samostojno. Ljubljana: Zavod za šolstvo. COBISS.SI-ID - 121285632
- Šimenc, M. (2016). Nove prakse filozofije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-SYVY4YJU
- Hladnik, A., Šimenc, M. (ur.) (2008). Šola, mišljenje in filozofija. Ljubljana: Pedagoški inštitut. COBISS.SI-ID - 240171776
- Algoet, P. (1999). Uvodni pregled nekaterih filozofskih praks. FNM: filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente, št. 1-2, str. 78–84. COBISS.SI-ID - 117251584 (članek) in 79291136 (revija)
- Klun, B. (1999). Primerjava anglosaškega in kontinentalnega filozofskega sloga. FNM: filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente, št. 1, str. 67–74. COBISS.SI-ID - 79291136
- Komel, D. (2003). Filozofija za otroke. FNM: filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente, št. 1, str. 18–20. COBISS.SI-ID – 22638434 (članek) in 79291136 (revija)
- Majerhold, K. (2010). Menedžment in filozofija. FNM: filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente, št. 2, str. 43-51. COBISS.SI-ID - 79291136
- Hadot, P. (2009). Kaj je antična filozofija? Ljubljana: Krtina. COBISS.SI-ID - 247500800