Glasovne in naglasne značilnosti terskega narečja

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1223. sestanek, ki bo v ponedeljek, 9. januarja 2023, ob 18. uri (predavalnica 325). Na temo Glasovne in naglasne značilnosti terskega narečja bo predaval dr. Janoš Ježovnik, namestnik predstojnika, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Povzetek:

V okviru predavanja bo predstavljena znanstvena monografija Glasovne in naglasne značilnosti terskega narečja, ki prinaša arealno analizo glasovnih in naglasnih značilnosti najzahodnejšega narečja slovenščine, ki se govori na zahodu Beneške Slovenije, pretežno v severovzhodnem delu Republike Italije. Avtor bo s pomočjo analize narečnega gradiva podal interpretacijo razvoja naglasnih in glasovnih prvin v narečnih govorih od izhodiščnoslovenskega do današnjega stanja ter na podlagi tega izvedel relevantne značilnosti za zamejitev in notranjo členitev narečja. Narečno gradivo prej manj raziskanega narečja vključuje besedje različnih besednih vrst in pregibnostnih vzorcev, zbrano pa je bilo med letoma 2014 in 2018 s terensko raziskavo v desetih krajih.

Dogodki

Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Javno predavanje dr. Marka Krevsa pred izvolitvijo v naziv redni profesor

Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

Oddelek za arheologijo

Metalurški dan