Predstavitev interaktivnega učnega gradiva za začetno učenje slovenščine iČas, učnega gradiva Čas za slovenščino 1 za mladostnike s slepoto in Slovarja za govorce slovenščine kot drugega in tujega jezika

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1248. sestanek, ki bo v ponedeljek, 20. maja 2024, ob 18:00 v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete. Na temo Predstavitev interaktivnega učnega gradiva za začetno učenje slovenščine iČas, učnega gradiva Čas za slovenščino 1 za mladostnike s slepoto in Slovarja za govorce slovenščine kot drugega in tujega jezika (SLOGOST) bodo predavali Matej Klemen, dr. Mihaela Knez, Mateja Lutar,Tjaša Alič, dr. Damjana Kern Andoljšek, dr. Eva Pori, dr. Mateja Eniko (Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani).

Na Lingvističnem krožku bodo sodelavci Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete predstavili rezultate projekta Nadgradnja učnega gradiva Čas za slovenščino 1 v digitalnem okolju in prilagoditev gradiva za pouk slepih in slabovidnih mladostnikov. Projekt je v letih 2022 in 2023 financiralo Ministrstvo za kulturo, obsegal pa je pripravo interaktivne različice učbeniškega gradiva Čas za slovenščino 1 (iČas), adaptacijo tega gradiva za pouk mladostnikov s slepoto in pripravo klikljivega seznama jedrnega besedišča z leksikalnimi informacijami na ravni A1. Ta je bil ob zasnovi projekta mišljen zlasti kot podpora oz. pomoč pri učenju slovenščine z interaktivnim gradivom iČas, ob koncu projekta pa je prerasel v prvi poskus slovarja za govorce slovenščine kot drugega jezika na ravni A1. Priprava slovarja je potekala v sodelovanju s sodelavci Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (znan. sod. dr. Iztokom Kosmom, znan. sod. dr. Špelo Arhar Holdt, znan. sod. dr. Polono Gantar, Rebeko Roblek, Karolino Zgaga in podporno tehnično ekipo CJVT).

Dogodki

Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Javno predavanje dr. Marka Krevsa pred izvolitvijo v naziv redni profesor

Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

Oddelek za arheologijo

Metalurški dan