Etnologija Amerik

Etnologija Amerik

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Čebron Lipovec Uršula

Predmet je sestavljen iz dveh delov, ki si vsebinsko sledita. V prvem delu, Uvodu v etnologijo Amerike, so obravnavane geografske, družbeno-politične, zgodovinske in kulturne značilnosti ameriškega kontinenta. Posebna pozornost je namenjena naslednjim tematskim področjem: obdobju kolonizacije (stiku "novega" in "starega" sveta, različnim oblikam kolonizacije in kolonialnih politik), "indigenizmu", revitalizaciji staroselskih identitet danes ter vprašanju oblikovanja večetničnih politik, stereotipu "Indijanca" v množičnih medijih. Poleg tega bodo predstavljena in analizirana nekatera klasična in sodobna antropološka dela, ki se ukvarjajo z raziskovanjem ameriških kultur. V drugem delu, o kulturah Latinske Amerike, bodo zgoraj omenjene teme poglobljene in razširjene. Na primeru Mapučev bodo predstavljene nekatere značilnosti kolonialne in neokolonialne politike v Latinski Ameriki, prikazani določeni aspekti družbeno-političnega, religijskega in ekonomskega ozadja preteklih in sodobnih staroselskih gibanj, analizirani odnosi med državnimi institucijami, trendi globalizacije ter organizacijami ameriških staroselcev. Obravnavana bo vloga različnih medicinskih sistemov pri oblikovanju staroselske identitete in staroselskih gibanj, analizirana vloga antropologa kot raziskovalca kultur Latinske Amerike ter predstavljene ključne prednosti in omejitve ter s tem povezani metodološki problemi.

1. Ellingson, Ter 2001, The Myth of the Noble Savage, Berkeley: Univ. of California Press.
2. Ramos, Alcida Rita, 1998, Indigenism: Ethnic Politics in Brasil. Madison: University of Wiskonsin Press.
3. Galeano, Eduardo, 2010, Odprte žile Latinske Amerike. Ljubljana: Založba Sanje.
4. Mintz, Sidney, 2010, Sladkost in moč. Ljubljana: Založba cf*
5. Stannard, David, 1992, American Holocaust: The Conquest of the New Word. New York: Oxford University Press.
6. Jackson, Jean E. In Warren, Key B., 2005, 'Indigenous Movements in Latin America 1992-2004.' Annual Review of Anthropology 34: 549-573.
7. Latinska Amerika in (ne)moč oblikovanja, 2005, tematska številka Časopisa za kritiko znanosti. 222 (33)
8. Gutman, Mathew, 2007, The Meanings of Macho: Being a Man in Mexico City. Berkkley in Los Angeles: University of California Press.
9. Mallon, Florencia, 2007, Courage Tastes of Blood: The Mapuche Communityof NicolasAilio and the Chilean State, 1996- 2001. Durham: Duke University Press.
10. Bacigalupo, Ana Mariella, 2007, Shamans of the Foye Tree: Gender, Power and Healing among Chilean Mapuche. Austin: University of Texas Press.