Francoščina v rabi 1

Francoščina v rabi 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 150

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Oven Jacqueline, lekt. mag. Bobnar Miranda

1. semester
Besedilna tipologija. Tip besedila: opis.
Besedišče in slovnične strukture, potrebno za tvorjenje opisa (opis osebe, kraja, predmeta)
Ustno izražanje: predstavitev aktualnih dogodkov v Franciji in frankofonskih deželah ter sodobnih književnih del.
Pisno izražanje: tvorjenje sestavkov na določene teme

2. semester
Tip besedila: pripoved.
Besedišče in slovnične strukture, potrebno za tvorjenje pripovedi (uporaba preteklih časov).
Ustno izražanje: predstavitev aktualnih dogodkov v Franciji in frankofonskih deželah ter sodobnih književnih del.
Pisno izražanje: tvorjenje sestavkov na določene teme.

Eden od sodobnih učbeniških kompletov, izdelanih po smernicah Skupnega evropskega okvira za poučevanje jezikov (stopnja B1)
Jereb, E. (več izdaj): Francoska slovnica po naše. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Mermet, G. (več izdaj): Francoscopie. Pariz: Larousse.
Savoir rédiger. Pariz:Larousse.