Francoščina za prevajalce V

Francoščina za prevajalce V

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mezeg Adriana, prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Predavanja in seminarji iz francosko-slovenske
kontrastivne slovnice:
Študentje nadgradijo znanja, usvojena v prvih štirih polletjih francoske slovnice, s kontrastivno slovnico francoskega in
slovenskega jezika s poudarkom na skladnji in besedilni slovnici. Seznanijo se z metodami
kontrastivne slovnice, ki so še zlasti uporabne za prevajalce. Izbrana poglavja francosko-slovenske kontrastivne analize: tipi povedi.
Zložena poved, priredje, podredje. Izražanje
semanticnih odnosov v povedi: casovnosti,
vzrocnosti in posledicnosti, pogoja in hipoteze, namena, dopustnosti in protivnosti.
Elementi nadpovedne skladnje v francošcini in
slovenšcini, povezovalci, anafora.

JEREB, Elza (2004): Francoska slovnica po naše, Ljubljana: Cankarjeva založba. COBISS.SI-ID – 215682048 4. izd.
JEREB, Elza (2009): Francoska slovnica po naše, Ljubljana: Cankarjeva založba. COBISS.SI-ID - 245275904
JEREB, Elza (20040): Recueil d’exercices de grammaire, Ljubljana: Filozofska fakulteta.  COBISS.SI-ID - 128861952
RIEGEL, PELLAT, RIOUL (2009): Grammaire méthodique du français, Pariz: PUF. COBISS.SI-ID – 107620355
ABBADIE, CHOVELON, MORSEL (2011): Expression française écrite et orale, Grenoble: PUG. COBISS.SI-ID – 48480354 2011 COBISS.SI-ID - 48480354
SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, PERKO, Gregor, MEZEG, Adriana (2018): Syntaxe du français – approche contrastive, 2., posodobljena izdaja, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID - 296064512
SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca (2009): Povezovalci v francošcini: od teoreticnih izhodišč do analize v diskurzu, Ljubljana: Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete, Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje. COBISS.SI-ID - 246921472