Grška zgodovina

Grška zgodovina

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cedilnik Alenka

Vsebina

Pregledno poznavanje grške zgodovine od začetkov do konca helenistične dobe. Uvodni predstavitvi razvoja raziskav stare Grčije, študijskih pripomočkov in virov za grško zgodovino sledijo štiri obdobja grške zgodovine: (1) predhomerska Grčija, (2) arhaična doba, (3) klasična doba in (4) helenistična doba. Zadnji del predavanj se nanaša na elemente grške navzočnosti na današnjem slovenskem ozemlju in v njegovem sosedstvu (mitologija, geografski opisi, toponomastika in materialni ostanki). Med področji, ki so bolj podrobno predstavljena, izstopajo naslednje: atenska družbena ureditev, zlasti vprašanje atenske demokracije; grški vpliv na ljudstva na območju mediteranskega prostora in njegovega evropskega zaledja. Pri predstavitvi klasične dobe in zatona grškega sveta v helenistični dobi so izpostavljene podobnosti in razlike med grškim svetom in sočasnim oziroma kasnejšim razvojem rimske države. Izbor virov je dostopen deloma v slovenskem jeziku, skoraj v celoti pa v velikih svetovnih in evropskih jezikih.