Arheološka teorija in zgodovina

Arheološka teorija in zgodovina

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Novaković Predrag

Predmet obravnava zgodovino arheološke znanstvene misli in praks (od antike do sodobnega časa) in temeljna epistemološka vprašanji arheološke vede (predmet arheologije, temeljna orodja in njihov spoznavni domet, arheološke prakse v konkretnih družbenozgodovinskih kontekstih, sodobni konceptni aparat). Vsebina združuje tri sklope:
a) zgodovina vede (Nastanek zgodovinske misli v antiki in arheološki elementi v njej; Srednjeveška ideja zgodovinske vede; Renesančno in razsvetljensko antikvarstvo kot praksa in osnova vede o predmetih iz preteklosti, triperiodni sistem in tipološko-kronološka orodja; Kulturnozgodovinska paradigma; Procesna arheologija; Poprocesna in postmoderna arheologija;
b) razvoj in rabe temeljnih konceptnih orodij (materialna kultura, kronologija, tipologija, kultura v arheološki interpretaciji, družbeni sistemi, strukture in spremembe).
c) ključni kulturnoantropološki koncepti v arheologiji (teorije kulture, teorije menjave, teorije sorodstva).

KLEJN L., Arheološka tipologija. Ljubljana: Studia humanitatis 1988. (29-102, 195-332) COBISS.SI-ID - 1935874
NOVAKOVIĆ P., Archaeology in five states – A peculiarity or just another story at the crossroads of ‘Mitteleuropa’ and the Balkans: A case study of Slovene Archaeology. V: P. Biehl, A. Gramsch and A. Marciniak (Hrsg.) Archäologien Europas/Arcachaeologies of Europe; Geschichte, Methoden, Theorien, Waxman Münster/New York/München/Berlin Verlag 2002, 323-352. COBISS.SI-ID – 20825186
NOVAKOVIĆ P., Archaeology in the New Countries of Southeastern Europe: A Historical Perspective. V: L.R. Lozny (ed.), Comparative Archaeologies: A Sociological View of the Science of the Past, Springer Science+Business Media, LLC 2011, 339-461https:/doi.org/10.1007/978-1-4419-8225-4
SCHNAPP A., The discovery of the past : The origins of archaeology, London : British Museum Press 1999. (384 str.) COBISS ID=165825795
SKLENAŔ K., Archaeology in Central Europe: the first 500 years. Leicester University Press 1983. (182 str.) COBISS.SI-ID - 28261218
SLAPŠAK B. in NOVAKOVIĆ P., Archaeological Tradition in Slovenia, or is there national archaeology without nationalism. V: M. Diaz-Andreu and T. Champion (eds.), Nationalism and Archaeology in Europe, UCL Press 1995, 256-293. https://www.academia.edu/16502089/Is_there_national_archaeology_without…
TRIGGER B., A history of Archaeological Thought. Cambridge University Press 1989. (1-109, 148-206, 289-328). COBISS.SI-ID - 28240226
GOSDEN C., Anthropology and Archaeology: a changing relationship. Routledge 1999. (228 str.). COBISS.SI-ID - 11662690
SAHLINS M., Ekonomika kamene dobe. Založba cf 1999. (63-130, 185-284). COBISS.SI-ID - 104777728
SCHWIMMER B., Kinship and Social Organisation. 1995-2000. https://www.umanitoba.ca/faculties/arts/anthropology/kintitle.html