Britanski kulturni modul

Britanski kulturni modul

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Belak Mojca, prof. dr. Krevel Mojca

Predmet sestavljata dva sklopa:
• Predavanja Angleška romantika
• Vaje Britanska družba in kultura
Angleška romantika
• Pojav (pred)romantike kot reakcija na predhodno klasicistično doktrino pisanja in duhovno percepcijo sveta
• Razumevanje romantike s stališča družbeno-ekonomskih posledic industrijske revolucije
• Analiza in interpretacija izbranih temeljnih proznih besedil angleške romantike
• Medkulturne in medbesedilne povezave med angleškim in slovenskim slovstvom, tako v obdobju romantike kot tudi pozneje, s posebnim poudarkom na vplivih angleških avtorjev na slovensko literarno produkcije
• Pojav specifičnih romantičnih idej oziroma konceptov kot npr. nacionalni romanticizem, svetobolje, helenizem, ljudske kulture in jezika, nacionalnega epa ipd.

Britanska družba in kultura
Stereotipi, britanski humor, monarhija, izbrana poglavja iz britanske zgodovine, britanski mediji, izobraževanje, sodstvo, socialni razredi, verska in rasna vprašanja, Anglija, Wales, Irska, Škotska

Angleška romantika / English Romanticism
• Day, Aidan. Romanticism. London: Routledge, 1996.
• Bogataj Gradišnik, Katarina. Grozljivi roman. Ljubljana: DZS, 1991.
• Curran, Stuart (ur.). The Cambridge Companion to British Romanticism. Cambridge:
• Cambridge UP, 1993.
• Izenberg, Gerald N. The Impossible Individuality: Romanticism, Revolution and the
• Origins of Modern Selfhood. Princeton: Princeton UP, 1992.
• Kos, Janko. Romantika. Ljubljana: DZS, 1980.
• Manning, Peter J.. Reading Romantics: Texts and Contexts. Oxford: Oxford UP, 1990.
• Raimond, Jean. A Handbook to English Romanticism. New York: St. Martin's Press, 1994.

Britanska družba in kultura / British Society and Culture
• Fox, K. 2004. Watching the English. London: Hodder & Stoughton. Str.: 416.
• Paxman, J. 1998. The English, a Portrait of a People. London: Michael Joseph. Str.: 266.
• Shephard, C. , A. Reid 2001. Re-discovering Britain 1750-1900. Pupils' Book. London: John Murray (Publishers) Ltd. Str. 114.
• Limon, D. 2009. British soicety and culture: from a Slovene perspective. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. Str. 270.