Družina v stresni situaciji

Družina v stresni situaciji

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Svetina Matija

Vsebina

Teorije in modeli družine, ocenjevanje in razvoj družinskih odnosov, vlog in struktur, rizični in varovalni dejavniki adaptacije družinske strukture v posebnih živjenjskih situacijah: družina s kroničnim bolnikom, soočanje z boleznijo, smrtjo in telesnimi poškodbami, žalovanje, ločitev, hospitalizacija, prometnimi nesrečami, sodiščem, prilagajanje na tuje okolje, družina v vojni in naravnih nesrečah, družna z odvisnostjo od alkohola in drog, fizična, čustvena in spolna zloraba v družini, posvojitve in rejništvo, nasilje v družini.