Etnologija Avstralije in Oceanije

Etnologija Avstralije in Oceanije

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Repič Jaka

Predmet predstavlja temeljni etnološki in antropološki pregled Avstralije in Oceanije. Razdeljen je na tri dele. Uvodni del obsega geografski pregled Avstralije in Oceanije ter zgodovino delitev regij Melanezije, Mikronezije in Polinezije. Obravnavamo teorije naselitev, zgodovino evropskih raziskovanj in kolonializma, socialno kulturne značilnosti v različnih regijah ter socialne, politične, ekonomske in druge spremembe, ki sta jih prinesla kolonializem in obdobje pokolonializma (ruralno-urbane in regionalne migracije, urbanizacija, kargo kulti, politična gibanja, politizacija kulture in indigenizma ...). V drugem delu obravnavamo klasične in pomembnejše sodobne avtorje, ki so raziskovali na tem območju, ter njihov vpliv na razvoj etnologije in socialne/kulturne antropologije. V tem delu je poudarek predvsem na razvoju etnografske metode, razumevanju ključnih socialnih institucij (sorodstveni sistemi, odraščanje, kula, ceremonialne izmenjave ...), kozmoloških tradicij in z njimi povezanih konceptov (mana, tabu ...). V tretjem delu obravnavamo nekatera aktualna vprašanja in problematike, na primer zahteve po zemlji in politike avtohtonosti ter multikulturnosti na Fidžiju in Novi Zelandiji, diskurze o klimatskih spremembah na Pacifiku ... Obravnavamo tudi primere sodobnih kulturnih hibridnosti, identitetnih politik in nacionalizmov ter afirmacij tradicionalne staroselske kulture v umetnosti.

Temeljna literatura:
1. Denoon, Donald, Philippa Mein-Schmidt in Marivic Wyndham, 2000, A History of Australia, New Zealand and the Pacific. Malden. Oxford in Melbourne: Blackwell. Str. 1-140, 365-470. COBISS.SI-ID - 12444424
2. Foster, Robert J., ur., 1995, Nation Making: Emergent Identities in Postcolonial Melanesia. Ann Arbor: University of Michigan Press. Str. 1-70. . COBISS.SI-ID - 917133
3. Malinowski, Bronislaw, 1992 [1922], Argonauts of the Western Pacific: An Account of Native Enterprice and Adventure in the Archipelagos of Melanesian New Guinea. London: Routledge. Str. 1-104. COBISS.SI-ID - 43144802
4. Sillitoe, Paul, 1998, An Introduction to the Anthropology of Melanesia: Culture and Tradition. Cambridge: Cambridge University Press. COBISS.SI-ID - 8150114
5. Telban, Borut, 2000, Andaypa: Eseji o smrti v novogvinejski skupnosti. Maribor: Obzorja. COBISS.SI-ID - 45827841

Dodatna literatura:
1. Barth, Fredrik, 1987, Cosmologies in the Making: A Generative Approach to Cultural Variation in Inner New Guinea. Cambridge: Cambridge University Press. . COBISS.SI-ID - 19298402
2. de Coppet, Daniel in André Iteanu, ur., 1995, Cosmos and Society in Oceania. Oxford: Berg. COBISS.SI-ID – 163804419
3. Kolig, Erich, in Herman Mückler, ur., 2002, Politics of Indigeneity in the South Pacific. Hamburg: LIT. . COBISS.SI-ID - 42680674
4. Mageo, Jannette Marie, ur., 2001, Cultural Memory: Reconfiguring History and Identity in the Postcolonial Pacific. Honolulu: University of Hawai’i Press. COBISS.SI-ID - 840077
5. Strang, Veronica, 2009, Gardening the World: Agency, Identity and the Ownership of Water. Oxford in New York: Berghahn. COBISS.SI-ID - 46430050
6. Telban, Borut, 1998, Dancing Through Time: A Sepik Cosmology. Oxford: Clarendon Press. COBISS.SI-ID – 8187181
7. Goddard, Michael. 2005. Unseen City: Anthropological perspectives on Port Moresby, Papua New Guinea. Canberra : Pandanus Books. https://openresearch-repository.anu.edu.au/handle/1885/128827
8. Dousset, Laurent in Mélissa Nayral, ur. 2019. Pacific realities : changing erspectives on resilience and resistance. New York in Oxford: Berghahn Books. COBISS.SI-ID – 71821666
9. D'Arcy, Paul. 2008. Peoples of the Pacific: the history of Oceania to 1870. Aldershot in Burlington: Ashgate. COBISS.SI-ID - 71861090