Fenomenologija in filozofija religije

Fenomenologija in filozofija religije

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Lozar Mrevlje Janko, prof. dr. Markič Olga

Razmejitev teologije kot pozitivne, racionalne znanosti od fenomenologije religije, ki izhaja iz hermenevtike religiozne fakticitete.
Kritika ontoteologije racionalne metafizike v filozofiji in teologiji.
Postmoderna religioznost in možnost religije brez religije.
Fenomenologija breztemeljnih razpoloženj.
Določanje osnovnih kontur filozofske in religiozne misli skozi fenomenologijo.

T. Hribar, Filozofija religije, Ljubljana 2000 (izbr. poglavja).
F. Nietzsche, Antikrist, Ljubljana 1989 (izbr. poglavja).
Richard Capobianco, Engaging Heidegger, Toronto 2010 (izbr. poglavja).
John D. Caputo, On Religion, London & New York 2001 (izbr. poglavja).