Geografija naravnih nesreč

Geografija naravnih nesreč

Ure predavanj: 40

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 5

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Trobec Tajan

• naravne nesreče kot del pokrajinske stvarnosti,
• teoretske osnove tveganja in ogroženosti ob naravnih nesrečah,
• vrste naravnih nesreč, načini delovanja, destruktivni učinki naravnih nesreč v Sloveniji in po svetu (potresi, zemeljski plazovi, poplave, vremenske ujme, biološke in antropogene nesreče) ter možnosti prilagajanja in varstva pred njimi,
• človek kot preoblikovalec okolja in njegova vloga pri pojavljanju naravnih nesreč,
• sociološki in psihološki vidiki naravnih nesreč in varstva pred njimi,
• družbenogeografski dejavniki zmožnosti odzivanja družbe na grožnje naravnih nesreč,
• organiziranost in delovanje družbe ob naravnih nesrečah,
• metodologija ugotavljanja nevarnosti, tveganja in ogroženosti ter aplikacija pri odločanju in načrtovanju razvoja.

• Naravne nesreče v Sloveniji kot naša ogroženost. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 143 str., Ljubljana, 1983 (izbrani prispevki).
• Nesreče in varstvo pred njimi. Uprava RS za zaščito in reševanje, 569 str., Ljubljana, 2002 (izbrana poglavja).
• Natek, K., 2002. Ogroženost zaradi naravnih procesov kot strukturni element slovenskih pokrajin. Dela 18, str. 61–74.
• Natek, K., 2011. Temeljni termini v geografiji naravnih nesreč. Dela 35, str. 73–101.
• Bryant, E., 2005. Natural hazards. Cambridge University Press, 312 str.
• Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici. / Other current literature available in the e-classroom.