Geografija Severne Amerike

Geografija Severne Amerike

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Resnik Planinc Tatjana

• zgodovina Severne Amerike s poudarkom na ključnih dogodkih od 15. stoletja naprej;
• naravna geografija Severne Amerike (geološki razvoj in geomorfološke značilnosti, klimatogeografija, hidrogeografija, pedogeografija in biogeografija);
• okoljski problemi (podnebne spremembe in onesnaženje zraka, gospodarjenje z vodnimi viri, onesnaženje vodnih virov, izguba rastlinskih in živalskih habitatov ipd.);
• družbena geografija (poselitev, urbanizacija, evropska transformacija, evropska poselitev in staroselsko prebivalstvo, rast prebivalstva, migracije, etnične, jezikovne in verske značilnosti, socialni vidiki človekovega razvoja ipd.);
• gospodarske značilnosti, globalizacija in razvoj ZDA in Kanade;
• pregled kulturnih regij ZDA in Kanade;
• politična geografija ZDA in Kanade;
• specifični primeri in problemi geografskega razvoja.

• De Blij, H. J., Muller, P. O., 2003. Concepts and Regions in Geography. New York, John Wiley & Sons, str. 154–197. COBISS.SI-ID – 22647138
• Mihelič Pulsipher, L. , Pulsipher, A. A., 2015. World regional geography concepts. 3rd ed. New York, W. H. Freeman, A Macmillian Education, XXIV, str. 58–107. COBISS.SI-ID – 59966818

Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici.