Grški jezik v srednjem in novem veku

Grški jezik v srednjem in novem veku

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kavčič Jerneja

Predmet je zasnovan kot seminar in se posveča interpretaciji izbranega besedila iz obdobja od začetka bizantinske dobe dalje. Obravnavajo se besedila, napisana v ljudski grščini ali v visokem jeziku, ki se zgleduje po stari grščini. V tem okviru se študenti seznanijo s temeljnimi problemi, povezanimi z razvojem grškega jezika od konca antike do danes (temeljne spremembe in razlike med staro, bizantinsko in novo grščino; diglosija v bizantinski dobi in nastanek ljudske književnosti; jezikovno vprašanje v moderni grški državi, dimotiki in katarevusa; nastanek novogrških narečij in njihova raba v književnosti; jezikovni stik v srednjem in novem veku ter njegov vpliv na grščino).

Priročniki:
Browning, R. Medieval and Modern Greek, London 1969 (novogrški prevod 1996). COBISS.SI-ID – 23557986
Horrocks, G. Greek, A history of the language and its speakers. London in New York 1997 (ponatis 2010) COBISS.SI-ID – 45483618

Kontosopoulos, N. G. Διάλεκτοι και ιδιώματα της νέας Ελληνικής, Αθήνα 20013. COBISS.SI-ID – 30863202

Kriaras, E. Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας 1100-1669, Θεσσαλονίκη 2014. COBISS.SI-ID – 40173410

Mackridge, P. Language and National Identity in Greece, 1766-1976, Oxford 2009. COBISS.SI-ID – 51589730

Megas, A. E. Ιστορία του γλωσσικού ζητήματος Ι-ΙΙ, Αθήνα 1925-27. COBISS.SI-ID – 40999266

Holton. D., et al. The Cambridge grammar of medieval and early modern Greek. Cambridge 2019. COBISS.SI-ID – 70634338

Triantafyllidis. M. Mικρή νεοελληνική γραμματική. Solun, 1966. COBISS.SI-ID - 29890658

Izbrana besedila iz obdobja od konca antike do moderne dobe (ljudska in visoka književnost). Literatura k posameznim obravnavanim besedilom bo predpisana sproti.