Hetitščina II/1

Hetitščina II/1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Repanšek Luka, prof. dr. Furlan Metka

Nominalna morfologija. Izvor nominalnih sklonil. Pregled nominalnih deklinacij. Slovnične kategorije (število, binarni sistem spola s podkategorijo živosti, sklon, sistem sklonov v stari hetitščini in novi hetitščini). Praide. o-jevske osnove in osnove na *-eH2- in hetitska ajevska deklinacija (v kontekstu drugega anatolskega gradiva, predvsem likijskega). Dvojni deklinativni vzorec ijevskih osnov in njegovi ide. viri. Oblikotvorne posebnosti pri deklinaciji konzonantnih osnov. Prevoj v nominalnih osnovah. Delitev in izvor heteroklitičnih osnov. Besedotvorje nominalnih osnov (glavni povedni tipi).

Pronominalna morfologija (oblikotvorje in besedotvorje) in ide. viri.

- Furlan, M., Hetitska nominalna deklinacija, Ljubljana, 2022, 78 str. COBISS.SI-ID - 100567043
- Friedrich, J. Hethitisches Elementarbuch I, II. Heidelberg, 1975, 195 + 111 str. COBISS.SI-ID - 9162338, COBISS.SI-ID - 26377826
- Hoffner, H. A. Jr. and Melchert, H. C., A Grammar of the Hittite Language: Part I: Reference Grammar, Part 2: Tutorial, Winona Lake: Eisenbrauns, 2008, 468 str. + 75 str. COBISS.SI-ID - 39982690
- The Hittite Dictionary of the Oriental Institute of the - University of Chicago. Edited by H. G. Güterbock and H. A. Hoffner. Chicago, 1980– / COBISS.SI-ID - 35376738
- Kimball, S. E., Hittite Historical Phonology. Innsbruck, 1999, 456 str. COBISS.SI-ID - 164701443
- Melchert, C., Anatolian Historical Phonology. Amsterdam - Atlanta, 1994, 457 str. COBISS.SI-ID - 2954082
- Kloekhorst, A., Etymological Dictionary of the Hittite Inherited Lexicon, Leiden: Brill, 2008, 1162 str. COBISS.SI-ID - 40520290

Ostala literatura se določa po dogovoru med predavateljem in študenti vsako študijsko leto posebej.