Italijanski jezik 1

Italijanski jezik 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 120

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: lekt. Hussu Tereza, lekt. mag. Brecelj Kaja Katarina

Vsebina

Usvojitev slovnice in besedišča prve polovice predvidenega programa, spoznavanje italijanske kulture in kulturnih razlik v primerjavi s Slovenijo; razvijanje sposobnosti bralnega in slušnega razumevanja ter ustnega in pisnega izražanja v skladu z usvojenim znanjem.