Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka

Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Štuhec Marko

Vsebina

Izbrane teme se iz leta v leto spreminjajo v skladu z njihovim znanstvenim in pedagoškim pomenom in raziskovalnim interesom profesorja in študentov.