Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja

Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Selišnik Irena

Vsebina izbranih tem se iz leta v leto spreminja. Odvisna je od raziskovalnega dela predavatelja ter od specifičnega interesa študentov.

Temeljna literatura je odvisna od vsakokratne izbrane teme.
Readings depend on the selected topic each year.

P.Vodopivec, O gospodarskih in socialnih nazorih na Slovenskem v 19. Stoletju. Inštitut za novejšo zgodovino, 2006. 323 str.
P. Vodopivec, Educated Elites in Slovene Regions before WWI – Between National Aspirations and Social and Political Conservatism V: The Role od Education and Universities in Modernization Process in in Central and South-Eastern European Counties in 19th and 20th Century. Ljubljana, 2011, 63-72str.
Alexander Pinwinkler, Cultural Exogamy among the German and the Austrian Middle Classes in the Nineteenth Century. V: Intermarriage through History ur. Lumini?a Dumănescu, Daniela Mârza and Marius Eppel. Cambridge Sholars Publishing, 2014, str.36-51.
Arno Mayer, The Persistance of the Old Regime. Verso; Second Edition edition (August 2, 2010), 384 str.