Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku

Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5