Izbrana poglavja iz sodobne srednjeevropske zgodovine

Izbrana poglavja iz sodobne srednjeevropske zgodovine

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Balkovec Bojan, izr. prof. dr. Mikša Peter

Vsebina so različna vprašanja iz sodobne srednjeevropske zgodovine. To so vprašanja političnega, socialnega, gospodarskega in kulturnega razvoja srednjeevropske zgodovine od leta 1918 dalje. Zaradi lažjega razumevanja je potrebno ponekod poseči tudi v čas pred letom 1918. Zgodovinski razvoj srednje Evrope je široko polje vprašanj, ki se začnejo z osnovnim vprašanjem, kaj je srednja Evropa. Historični razvoj srednje Evrope se razlikuje v njegovih posameznih delih od Češke na zahodu do Ukrajine na vzhodu ali Poljske in Belorusije na severu in nekdanjih ozemelj Jugoslavije na jugu. Rezultat različnega političnega razvoja in tradicije je različen kulturni razvoj v posameznih okoljih.

- Srednja Evropa, MK, 1991 COBISS.SI-ID - 21228288
- Tony Judt, Povojna Evropa, Mladinska knjiga, 2007 COBISS.SI-ID - 234055424
- Slovenska novejša zgodovina, 1848-1992, INZ, 2005 COBISS.SI-ID - 221408256
- Slovaška zgodovina, Slovenska matica, 2005, str. 211-375 COBISS.SI-ID - 217264640
- Damir Agičič, Hrvatsko - češki odnosi, Ibis, 2000 COBISS.SI-ID - 15309154
- Laszlo Kontler, Madžarska zgodovina, Slovenska matica, 2005 str 209-447 COBISS.SI-ID - 222208000
- Conan Fischer, Europe between Democracy and Dictatorship, Wiley-Blackwell, 2011 COBISS.SI-ID - 253617408
- Tone Kregar, Med Tatrami in Triglavom, Zgodovinsko društvo Celja, 2007 COBISS.SI-ID - 236866048
- Jaroslav Panek, Oldrich Tuma et all, A History of Czech Lands, str 331-638, COBISS.SI-ID - 42491490
- Keith Lowe, Podivjana celina, Modrijan, 2015 COBISS.SI-ID – 279800064