Konservatorstvo

Konservatorstvo

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mahnič Katja, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Namen predavanj je, da seznani študenta z zgodovino konservatorske dejavnosti, osnovnimi principi, nalogami in metodami dela v spomeniškem varstvu – konservatorstvu ter ga usposobi za prevzem začetnih nalog, ki jih ima umetnostni zgodovinar na področju konservatorstva. Predavanja so razdeljena na naslednja temeljna poglavja:
- zgodovina spomeniškega varstva
- temeljne vsebine spomeniškega varstva
- pravno varstvo kulturne dediščine
- vzdrževanje kulturne dediščine - teorija in metodika spomeniškega varstva;
- dokumentacija ter spomeniškovarstvena služba v praksi;
- znanstvenoraziskovalno delo v spomeniškovarstveni službi in popularizacija.

- Franjo BAŠ: Organizacija spomeniškega varstva v slovenski preteklosti, Varstvo spomenikov 5, 1953-54, str. 13–37. COBISS.SI-ID – 16074496
- Jukka Jokilehto: History of Architectural Conservation, Butterworth, Oxford, 1999. COBISS.SI-ID – 2412420
- Umetnostna zgodovina in spomeniško varstvo, Knjižnica Suzd, zv. 1, Ljubljana 1997. COBISS.SI-ID - 68053760
- Iva MIKL-CURK: Poklic? Konservator …, Vestnik 10, 1993. COBISS.SI-ID - 33853184
- Jelka PIRKOVIČ: Osnovni pojmi in zasnova spomeniškega varstva v Sloveniji, Vestnik 11, 1993. COBISS.SI-ID - 33853440
- Magdalena PETRIČ: Mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine, Vestnik 17, 2000. COBISS.SI-ID - 110031616
- Jelka PIRKOVIČ: Vrednotenje kulturne dediščine, Varstvo spomenikov 29, 1987, str. 29-39. COBISS.SI-ID - 16074496
- Milan ŽELEZNIK: Varstvo integritete kulturnih spomenikov, Sinteza 53-54, 1981, str. 65-66. COBISS.SI-ID - 16421890