Kulturna zgodovina

Kulturna zgodovina

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Štuhec Marko, Vidmar Luka

Vsebina

Kulturni zemljevid Evrope v 18. stoletju. Predstave o Evropi in njenih regijah. Kulturne ustanove, šolstvo in univerze, pismenost in razširjenost tiska. Mesta in podeželje. Plemstvo, meščanstvo, »tretji stan«. Jezikovne prakse.
Spremembe v duhovnem obzorju. Vloga cerkva in tradicionalnih religij, racionalizem in razsvetljenstvo, druge kulturne smeri (viharništvo). Znanost. Povezovanje kulturnih središč in izobraženstva. Prostozidarstvo.Reformni absolutizem in njegove posledice. Narodna in kulturna gibanja. Umetnost. Smithovo Bogastvo narodov.
Kulturna zgodovina francoske revolucije. Deklaracija o pravicah človeka in državljana in njen vpliv na liberalna gibanja. Code Napoleon. Vplivi francoske revolucije na nove oblike meščanske politične kulture. Novo pojmovanje domovine, domoljubja in lojalnosti.
Začetki in oblikovanje moderne meščanske industrijske družbe. Laissez-faire in britanski utilitarizem. Šolstvo in širjenje pismenosti in izobrazbe. Nov tip univerze: Humboldtova univerza. Rastoča vloga medijev in tiska. Oblike parlamentarne politične kulture. Liberalizem, konservativizem, ultramontanizem. Znanost, umetnost – človekov pogled v prihodnost in znanstvena fantastika. Odnosi med spoloma in položaj žensk. Spremembe v strukturi in vlogi družine. Spremenjeni odnosi med mestom in podeželjem. Razlike v strukturi in socialni moči meščanstva. Razvoj potrošništva, nove kulturne potrebe. Meščanski in delavski svet. Meščanski vedenjski kodeks. Liberalizem, socializem, nacionalizem, antisemitizem, rasizem. Evropa in svet. Pot v prvo svetovno vojno.