Latinska paleografija

Latinska paleografija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lovenjak Milan, izr. prof. dr. Mlinar Janez, prof. dr. Štih Peter

Zgodovina paleografije in temeljni pojmi. Antične in srednjeveške pisave latinskega Zahoda od kapitale do humanistike, s poudarkom na pisavah visokega in poznega srednjega veka.

- V. Novak, Latinska paleografija, Beograd 1980, 356 str.
- J. Stipišić, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi, Zagreb 1985, 274 str.
- F. Šanjek, Latinska paleografija i diplomatika, Zagreb 2005, 294 str.
- H. Foerster, Abriss der lateinische Paläographie, Stuttgart 1981
- B. Bischoff, Paläographiedes römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters, Berlin 1979
- A. Capelli, Lexikon abbreviaturarum (številne uzdaje)
- P. Štih (prip.), Latinska paleografija – priročnik za vaje (gradivo odd. za zgodovino, 2005)