Literatura in etika

Literatura in etika

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Virk Tomislav

Predavanja uvodoma opredelijo pojme literatura, etika in morala. Nadaljujejo z zgodovinskim pregledom teoretičnih razmišljanj o razmerju med etiko in literaturo in navzočnosti etične razsežnosti v literarnih delih od antike prek srednjega veka, renesanse, razsvetljenstva, romantike do etičnega obrata v literarni vedi konec 20. stoletja. Glavnina predavanj je posvečena sodobnim tematizacijam etičnega v literaturi pri osrednjih teoretikih etične literarne vede (Wayne C. Booth, Martha C. Nussbaum, J. Hillis Miller, Gayatri C. Spivak, Nie Zhenzhao, James Phelan idr.), pozornosti pa so deležne tudi filozofske etike, ki so najmočneje oblikovale te teorije (Aristotelova, Kantova, Derridajeva, Levinasova). Različne teoretične rešitve so ponazorjene ob konkretnih literarnih primerih.

Aristoteles, Nikomahova etika. Ljubljana 2016. 391 str.
Wayne C. Booth, The Company We Keep. An Ethics of Fiction. London 1988. 557 str.
John Maxwell Coetzee, Sramota. Radovljica 2004. 251 str.
Joseph Hillis Miller, The ethics of Reading. Kant, de Man, Eliot, Trollope, James and Benjamin. New York, 1987. 138 str.
Janko Kos, Literarna teorija. Ljubljana 2001. 196 str.
Iris Murdoch, Suverenost dobrega. Ljubljana 2006. 132 str.
Martha C. Nussbaum, Love's knowledge : essays on philosophy and literature. New York, Oxford 1990. 403 str.
Sofokles, Antigona; Kralj Ojdipus. Ljubljana 2017. 238 str.
Tomo Virk, Eticna literarna veda med kakofonijo in pluralnostjo. Primerjalna književnost 2017, št. 2, str. 13–31.
Nie Zhenzhao, Towards an Ethical Literary Criticism. Arcadia 2015, št. 1, str. 83–101.