Pragmatična frazeologija

Pragmatična frazeologija

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Valenčič Arh Urška

Vsebina

Kriteriji in lastnosti pragmatične frazeologije v razmerju do stavčnočlenskih in stavčnih tipov frazemov na stavčni in besedilni ravnini s poudarkom na pojmih, kot so:
- pragmatična stalnost
- situacijska stabilnost in funkcija v jezikovni komunikaciji
- idiomatičnost
- leksikografski zapis
- sociolektalna in idiolektalna dimenzija
- kontrastivni in prevodno-analitični pristop