Prevajanje iz francoščine v slovenščino

Prevajanje iz francoščine v slovenščino

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mezeg Adriana, prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Predmet obsega prevajanje splošnih besedil in reševanje prevajalskih problemov na skladenjski, besedilni, slogovni in slovarski ravni. Kontrastivna obravnava izbranih besedilnih vrst (članki, poslovna pisma, spletna besedila) v slovenskem in francoskem jeziku na prej omenjenih jezikovnih ravneh bo potekala v povezavi z besedilnimi konvencijami in normami, ki veljajo v posameznem jeziku. Obravnavani bodo tudi naslednji najpogostejši prevajalski problemi, kot so:
- Prevajanje pogostih kolokacij
- Kontrastivna in primerjalna analiza skladnje in besednega reda
- Primerjalna analiza elementov vezljivosti
- Registri in stopnje formalnosti.

Slovarji v natisnjeni ali elektronski obliki. Obvezni:
Fran (www.fran.si).
Le petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française: Paris, Le Robert, 2010, COBISS.SI-ID - 1024064098
Le petit Robert [Elektronski vir] : dictionnaire de la langue française Paris] : Dictionnaires Le Robert, cop. 2001 COBISS.SI-ID - 3211795
Trésor de la langue française (http://atilf.atilf.fr/).
Larousse (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais).
Grad, A. 1990. Francosko-slovenski slovar, Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID – 15523328
Jesenik, V., Dembskij, N. 2001. Slovensko-francoski slovar, Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID - 110677504
Vzporedni korpus prevodov Evrokorpus (https://evroterm.vlada.si/evrokorpus).
Večjezična terminološka zbirka Evroterm (https://evroterm.vlada.si/evroterm).
Priporočeni:
1. Zbirka vzporednih besedil Linguee (https://sl.linguee.com/)
2. Korpus FraSloK (http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first_form?corpname=lemonde_sl;align=; https://www.clarin.si/noske/spook.cgi/first_form)
3. Termania (https://www.termania.net/)
4. WordReference (https://www.wordreference.com/)