Seminar iz slovenske zgodovine 19. stoletja

Seminar iz slovenske zgodovine 19. stoletja

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Selišnik Irena

Vsebina

Vsebina seminarskih tem iz slovenske zgodovine 19. stoletja se iz leta v leto spreminja. Odvisna je od raziskovalnega dela predavatelja ter od specifičnega interesa študentov.