Seminarske vaje iz starejše zgodovine

Seminarske vaje iz starejše zgodovine

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mlinar Janez

Vsebina

uvod:
- geneza pojma srednji vek, vsebinska, časovna in krajevna opredelitev pojma,
- medievistika kot del zgodovinopisja,

viri:
- zgodovinski vir kot osnova zgodovinarjevega dela,
- tipologija srednjeveških virov (narativni viri, pravni in upravni viri, fiskalni in socialno-ekonomski viri),
- pregled najpomembnejših domačih in tujih izdaj virov,
- pomožne zgodovinske vede
- sodobni trendi in smeri v medievistiki.