Socialna filozofija

Socialna filozofija

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Kravanja Aljoša, viš. znan. sod. dr. Hajdini Simon

- Deskriptivni in preskriptivno-normativni diskurz o družbi.
- Posameznik in družba.
- Narava in kultura.
- Filozofija družbenih znanosti: metodologija družbenih znanosti; teorije iger kot mikroparadigma družbenih znanosti?
- Morala kot družbeni sistem: teorije osebne identitete; osnovna vprašanja moralne filozofije; osnovne šole moralne filozofije (Aristotel, Kant, Bentham); moralni individualizem; moralni pluralizem modernih družb in človekove pravice; teorije tolerance.
- Politika in oblast: legitimacijske teorije oblasti; modeli političnih ureditev; problemi in razhajanja v razumevanju demokratične ureditve; javnost, zasebnost in civilna družba;
- Pravo in osnovna vprašanja filozofije prava: naravnopravne teorije in pravni pozitivizem.
- Ekonomija in politična ekonomija: odnos med ekonomijo, moralo in politiko; Marxova kritika politične ekonomije.
- Izzivi globalne družbe: kako misliti globalizacijo, terorizem in trajnostni razvoj?

1) Avguštin, Zakonski stan in poželenje, Študentska organizacija Univerze, 1993. str. 33-67. COBISS.SI-ID - 37288960
2) M. Hollis, Filozofija družbene vede, Aristej, 2002, str. 8-227. COBISS.SI-ID - 45476097
3) P. Virno, Slovnica mnoštva, Založba Krtina, 2003, str. 7-104. COBISS.SI-ID - 127096320
4) A. O. Hirschman, Strasti in interesi, Krtina 2002, str. 9-122. COBISS.SI-ID - 120580608
5) I. Primorac (ur.), Terorizem: filozofska vprašanja, Krtina 2005, str. 31-60. COBISS.SI-ID - 223861504