Socialna zgodovina

Socialna zgodovina

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Ajlec Kornelija

Vsebina

Predmet se osredotoča na socialno zgodovine Evrope v 20. stoletju. Pri tem se pregleda glavne procese, ki so značilni za razvoj evropskih družb: socialna država, življenjska doba in z njo povezane rodnost in smrtnost, migracije, delo, družina, izobraževanje, prepad med ruralnim in urbanim ter drugi. Pri vsaki izmed tem se naredi pregled zgodovinskih korenin vsakega izmed procesov značilnih sodobnost. Teme se obravnavajo pri celotni geografski vertikali, hkrati pa se glede na različna obdobja, ki so jih usmerjali zlasti politična in gospodarska stanja v določenih predelih Evrope, obravnava vsako temo v specifičnem prsotorskem/časovnem kontekstu.