Sociolingvistika

Sociolingvistika

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Sicherl Eva

Pri predmetu uvedemo študente v osnove sociolingvistike in obravnavamo posamezna poglavja s tega področja: regionalni in socialni dialekti, večjezične jezikovne skupnosti, jezikovni stik in sposojanje, uradni jezik in jezikovno načrtovanje, spol in starost, družbena omrežja, jezikovna sprememba, slog in register, vljudnost in medkulturno komuniciranje, spol in stereotipi.

Wardhaugh, R. An Introduction to Sociolinguistics. 6th edtn. 2010. Oxford, Cambridge: Wiley-Blackwell.
Holmes, J. An Introduction to Sociolinguistics. 4th edtn. 2013. Oxford, New York: Routledge.
Llamas, C., L. Mullany, P. Stockwell (eds). The Routledge Companion to Sociolinguistics. 2007. London, New York: Routledge.