Sodobna ameriška dramatika

Sodobna ameriška dramatika

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Blake Jason Frederick, red. prof. dr. Krevel Mojca

Vsebina

Pregled temeljnih del, smeri in gibanj v ameriški dramatiki 20. stoletja
Oris specifičnih potez sodobne ameriške dramatike
Predstavitve seminarskih nalog študentov na temo sodobne ameriške dramatike z naknadno diskusijo
Analiza in interpretacija izbranih del ameriške dramatike
Pregled vpliva ameriške dramatike na svetovno dramatiko in druge oblike umetnosti (zlasti prozo in film)