Sodobna zgodovina jugovzhodne Evrope

Sodobna zgodovina jugovzhodne Evrope

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ferenc Mitja

Vsebina

Študij v obliki predavanj obravnava zlasti naslednja vprašanja: nastanek jugoslovanske države, njeno nacionalno, gospodarsko in kulturno strukturo, boje za meje, ustavno ureditev, nacionalna in socialnoekonomska vprašanja ter boje političnih strank in drugih dejavnikov za njihovo rešitev, zunanjo politiko Jugoslavije, posebej njeno vlogo v JV Evropi, poglavitne značilnosti razvoja držav tega območja med vojnama, okupacijo in razkosanje Jugoslavije leta 1941, značilnosti odporniškega gibanja in faze njegovega razvoja, vprašanje kolaboracije, revolucije in državljanske vojne, posebnosti medvojnega razvoja pri posameznih jugoslovanskih narodih ter primerjava z odporniškimi gibanji v JV Evropi, periodizacijo povojnega razvoja Jugoslavije, boj za meje, razvoj ustavne ureditve, obnovo, prevzem oblasti s strani komunistične partije, revolucionarne ukrepe, obračun z nasprotniki, administrativni socializem, spor z informbirojem, samoupravljanje, partijsko in izvenpartijsko opozicijo, gospodarski, socialni in kulturni razvoj, odnose Jugoslavije z državami JV Evrope, značilnosti njihovega razvoja, razpad Jugoslavije in njegove posledice ter odnose z novonastalimi državami.