Šolsko psihološko svetovanje

Šolsko psihološko svetovanje

Ure predavanj: 10

Ure seminarjev: 20

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pečjak Sonja

- Opredelitev in osnovni teoretski pristopi pri šolskem psihološkem svetovanju.
- Vrste šolskega psihološkega svetovanja in posvetovanje.
- Modeli šolskega psihološkega svetovanja (svetovanje pri odločanju; kratko, na rešitev usmerjeno svetovanje).
- Spretnosti pri vodenju svetovalnega (spretnosti usmerjanja pozornosti, poslušanja in vplivanja, konfrontiranja).
- Etični vidiki šolskega psihološkega svetovanja.
- Učinkovitost svetovalne pomoči v šolskem kontekstu – evalvacija in samoevalvacija.

- Nelson-Jones, R. (2005). Counselling skills. London: Sage Publications, 61- 262.
- Pečjak, S., Košir, K. (2017). Šolsko psihološko svetovanje. 2. razširjena in dopolnjena izdaja. Ljubljana: Filozofska Fakulteta, Oddelek za psihologijo