Strokovno pisanje

Strokovno pisanje

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Jež Andraž

Predmet je sestavni del medoddelčnega modula Ustvarjalno pisanje. Povzemanje, določanje ključnih besed, izbira naslova, formulacija tez, segmentacija besedila, argumentacija, citiranje, stil in retorika, oblikovni parametri strokovnega besedila (opombe, odstavki, podnaslovi, seznam literature, slikovne priloge), standardi zapisa, posredovanje, prezentacija, korektura. Avtorske pravice, etika strokovnega pisanja, strokovna polemika in drugi žanri: objava gradiva, anotirana bibliografija, kritična izdaja, leksikonsko geslo, spletna objava, jubilejni članek ...

Miran Hladnik, Praktični spisovnik, 2002, COBISS.SI-ID 115795968

v vsakokratnem razredu na novo izbrana leposlovna in strokovna dela za analizo.