Jezik B v praksi 2

Jezik B v praksi 2

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:90

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: asist. Nowak Marta, izr. prof. dr. Pallay Jozef, izr. prof. dr. Stankovska Petra, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia, lekt. Lacova Hana, lekt. Maltarić Bojana, lekt. Muchova Zuzana, lekt. Pivk Darija, lekt. Podržaj Tina

Vsebina

Obdelava osnovnih tem, povezanih z vsakdanjim življenjem, spoznavanje osnovnega besednega zaklada s tematskega podrocja Jaz in moj svet.
Razvijanje zmožnosti najosnovnejše komunikacije v konkretnih, vsakodnevnih govornih položajih. Prepoznavanje in uporaba osnovnih komunikacijskih vzorcev. V okviru teh vaj tvorijo dialoge, kratka ustna in pisna besedila.
Spodbujanje samostojnega dela študentov pri širjenju in izpopolnjevanju znanja (predvajanje filmov in oddaj s slovenskimi podnapisi, pregled casopisja ipd.).
Nadaljuje se spoznavanje oblikoslovnega sistema ciljnega jezika (samostalnik, pridevnik in zaimek; glagolski vid, spregatev glagolov v prihodnjiku, tvorba velelnika).