Jezik v rabi II

Jezik v rabi II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Gregorčič Kristina, doc. dr. Stubbs John Anthony, lekt. mag. Belak Mojca

Bralno razumevanje:
• Razumevanje avtentičnih besedil iz različnih besedilnih zvrsti;
• Usvajanje višjih taksonomskih spretnosti branja: analiza, evalvacija, inferenca: namen sporočila;
• Izdelava študijskih zapiskov;
• Razumevanje procesa branja, samorefleksija lastne bralne zmožnosti;
• Branje, analiza in evalvacija proznega dela.

Pisna zmožnost:
• Daljši sestavek – mnenjski esej;
• Vrstniško ocenjevanje;
• Uporaba virov;
• Ocena filma, knjige ipd.;
• Kratke oblike kreativnega pisanja.

Slušno razumevanje:
• Razbiranje določenih informacij v besedilih s splošno tematiko; razumevanje splošnega pomena besedila;
• Poslušanje in izdelava zapiskov;
• Evalvacija slušnega besedila; prepoznavanje govorčevega namena;
• Aktivno poslušanje in interakcija; govorica telesa.

Govorna zmožnost:
• Registri govornega jezika;
• Spretnosti tekočega podajanja;
• Daljši prost govorni nastop na prosto temo;
• Temelji javnega nastopanja;
• Omika v podajanju povratne informacije po javnem nastopu.

Študijsko gradivo pokriva naslednje teme:
Šovbiznis, Resničnostni šovi
Zločin in kazen
Zdravje / telo – šport, prehrana, medicina, zdravila in droge
Obleka , moda, krzno
Umetnost
Ljubezen, poroke, zakonske zveze
Aktualne teme in dogodki;
Teme po izbiri posameznih lektorjev in študentov.

Ogled izbora sodobne aktualne filmske produkcije, udeležba na debatnih večerih in drugih dogodkih, ki popestrijo pouk in prispevajo k doseganju učnih ciljev.

Poljudna in strokovna besedila (multimedijski viri) po izboru učitelja in študentov;
Prozno delo (književno ali dokumentarno) za obvezno branje (po izbiri). /
Popular and expert texts (multimedia sources) based on the teacher’s and the students’ choice;
Required (literary or non-fiction) prose (by choice).

Evans, V. 1997. Successful Writing (Upper Intermediate). Blackpill, Swansea: Express Publishing. Izbrana poglavja (10, 11, 13, 19), str.: 64-70, 71-75, 79-81, 104-106.
Evans, V. 1997. Successful Writing (Proificency). Blackpill, Swansea: Express Publishing. Izbrana poglavja (6a, 6b, 9c), str.: 60-69, 70-75, 150-153.
Glendinning, E. 2004. Study Reading. Cambridge: Cambridge University Press. Izbrana poglavja (6-10), str.: 75-134.
MacAndrew, R; R. Martinez. 2001. Taboos and Issues. Boston: Thomson Heinle. Str. 40.
Powell, M.. 1996. Presenting in English. Brighton/Hove: LTP. Str. 128.
Sherman, J. 1994. Feedback. Oxford: Oxford University Press. Izbrana poglavja (6-10), str.: 81-149.
Urquhart. A. H., C. Weir. 1988. Reading in Second Language: Process, Product and Practice. London, New York: Longman. Izbrana poglavja (4), str.: 171-230.