Klimatogeografija

Klimatogeografija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. Stefanovski Sašo, prof. dr. Ogrin Darko

- klimatske spremembe (spreminjanje klime v holocenu, globalna otoplitev po 1850, vzroki za klimatske spremembe, človekov vpliv na spreminjanje podnebja),
- metode za raziskovanje podnebnih sprememb,
- podnebje od mikro- do makro in globalne prostorske ravni (klimatski prostor in čas, klima poraslega in neporaslega površja, klima urbanih površin, klima reliefno razgibanega površja),
- metode za raziskovanje mikro- in lokalne klime (topoklimatsko kartiranje).

- Vsebinska sklopa Podnebje od lokalne do globalne ravni (več avtorjev) in Podnebne spremembe (več avtorjev). Geografija v šoli, 21, 1–2, str. 4–91.
- Ogrin, D., 2005. Spreminjanje podnebja v holocenu. Geografski vestnik, 77, 1, str. 57–66.
- Ogrin, D., Koželj, T., Vysoudil, M., 2016. Lokalno podnebje in topoklimatska karta Jezerskega. Dela, 45, str. 5–30.
- Strahler, Al., Strahler, Ar., 2000. Introducing Physical Geography, pogl. Weather Systems in Global Climates, Wiley, str. 132–193.
- Barry, R.E., Hall-McKim, E.A., 2014. Essentials of the Earth's Climate System, poglavja: Local and microclimates (str. 74–90), Past climates (str. 172–193) in Future climate (str. 194–205). Camridge University Press, 259 str.
- Kajfež Bogataj, L., 2008. Kaj nam prinašajo podnebne spremembe? Ljubljana, Pedagoški inštitut, 127 str.
- Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici. / Other current literature available in the e-classroom.